ข้อปฏิบัติสำหรับบุคคลทั่วไปในสถานการณ์ COVID 2019 ระบาด ข้อปฏิบัติสำหรับบุคคลทั่วไปในสถานการณ์ COVID 2019 ระบาด