สถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์ COVID-19

รายงานสถานการณ์ล่าสุด COVID-19 กรมรวบคุมโรค 

 

 

 

แผนที่ข้อมูลจังหวัด/พื้นที่ประกาศ

 

 

แผนผังตามรายงาน

 

 

สถานการณ์ทั่วโลก

 

 

 

 

 

 

 

 


ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค