โรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป

โรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th และโอนเงินชำระค่าวัคซีนเสร็จสิ้นแล้ว ตามเวลาที่กำหนด

 
อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท)
โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
**ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี
 
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีน และตารางวัน-เวลาที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนในรอบประชาชนทั่วไป โดยประชาชนจะต้องชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ณ สถานพยาบาลที่เลือกเข้ารับบริการโดยตรง

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง กระบี่
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 150
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 150
วันพุธ 13.00-16.00 น. 150
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 150
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 150
วันเสาร์ 13.00-16.00 น. 150
วันอาทิตย์ 13.00-16.00 น. 150
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0644654553
LINE  @wattanapataonang
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ อาคาร 1 ชั้น 1
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ ตรัง
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.30-16.30 น. 500
วันอังคาร 08.30-16.30 น. 500
วันพุธ 08.30-16.30 น. 500
วันพฤหัสบดี 08.30-16.30 น. 500
วันศุกร์ 08.30-16.30 น. 500
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0075201201
LINE  รพ.โรคผิวหนังฯ ตรัง
เว็บไซด์  http://www.trangskin.go.th/
สถานที่ให้บริการ อาคารผู้ป่วยใน ชั้น 1
โรงพยาบาลทักษิณ
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 100 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 100
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 100
วันพุธ 13.00-16.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 100
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 100
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0611720533
LINE  tsh123456
เว็บไซด์  https://www.thaksinhospital.com/
สถานที่ให้บริการ อาคารจอดรถชั้น 4 โรงพยาบาลทักษิณ
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 350 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-11.30 น. 50
วันอังคาร 09.00-11.30 น. 50
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 50
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0819587548
LINE  @691zcork
เว็บไซด์  https://www.missionhospitalphuket.com/
สถานที่ให้บริการ แผนกฉุกเฉิน อาคารฉุกเฉิน ชั้น 1
โรงพยาบาลควนขนุน พัทลุง
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 300 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.30-11.30 น. 100
วันอังคาร 09.30-11.30 น. 100
วันพุธ 09.30-11.30 น. 100
วันพฤหัสบดี 09.30-11.30 น. 100
วันศุกร์ 09.30-11.30 น. 100
วันเสาร์ 08.30-11.30 น. 500
วันอาทิตย์ 08.30-11.30 น. 500
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0819788761
LINE  0819788761
เว็บไซด์  http://www.khuankhanunhospital.org/
สถานที่ให้บริการ จันทร์-ศุกร์ ห้องประชุมโรงพยาบาลควนขนุน ,เสาร์-อาทิตย์ เทศบาลตำบลควนขนุน
โรงพยาบาลควนโดน สตูล
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 100 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์    
วันอังคาร    
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์ 08.30-15.00 น. 200
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 
LINE 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ ศาลาอเนกประสงค์โรงพยาบาลควนโดน