โรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป

ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th และโอนเงินชำระค่าวัคซีนเสร็จสิ้นแล้ว ตามเวลาที่กำหนด

 
อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท)
โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
**ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี
 
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีน และตารางวัน-เวลาที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนในรอบประชาชนทั่วไป โดยประชาชนจะต้องชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ณ สถานพยาบาลที่เลือกเข้ารับบริการโดยตรง

โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ ลพบุรี
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์    
วันอังคาร 09.00-12.00 น. 200
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0863144614
LINE 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ ห้องฉีดวัคซีน ชั้น2
โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง สมุทรสงคราม
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-17.00 น. 500
วันอังคาร 09.00-17.00 น. 500
วันพุธ 09.00-17.00 น. 500
วันพฤหัสบดี 09.00-17.00 น. 500
วันศุกร์ 09.00-17.00 น. 500
วันเสาร์ 09.00-17.00 น. 500
วันอาทิตย์ 09.00-17.00 น. 500
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0804248264
LINE 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง
โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 350 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์    
วันอังคาร 13.00-15.00 น. 50
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี 13.00-15.00 น. 50
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0971123095
LINE  Supamitr Hospital
เว็บไซด์  https://www.supamitrhospital.com/
สถานที่ให้บริการ ห้องประชุมศุภมิตรร่วมใจ ชั้น 4 อาคาร 1
โรงพยาบาลรวมแพทย์ ชัยนาท
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 300 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์    
วันอังคาร 09.00-14.00 น. 200
วันพุธ 09.00-14.00 น. 200
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0896400569
LINE  @rp.chainat
เว็บไซด์  https://rpchainat.com/th
สถานที่ให้บริการ หน่วยฉีดวัคซีน อาคาร 3 ชั้น 4
โรงพยาบาลพีรเวช
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-11.00 น. 50
วันอังคาร 08.00-11.00 น. 50
วันพุธ 08.00-11.00 น. 50
วันพฤหัสบดี 08.00-11.00 น. 50
วันศุกร์ 08.00-11.00 น. 50
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0632501338
LINE  piyatidathanatas
เว็บไซด์  http://www.peravech.com/
สถานที่ให้บริการ ชั้น 1 รพ.พีรเวช