โรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป

ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th และโอนเงินชำระค่าวัคซีนเสร็จสิ้นแล้ว ตามเวลาที่กำหนด

 
อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท)
โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
**ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี
 
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีน และตารางวัน-เวลาที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนในรอบประชาชนทั่วไป โดยประชาชนจะต้องชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ณ สถานพยาบาลที่เลือกเข้ารับบริการโดยตรง

โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 130
วันอังคาร    
วันพุธ 08.00-16.00 น. 130
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 
LINE 
Email 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา
โรงพยาบาลสงขลา
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 200
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 200
วันพุธ 08.00-16.00 น. 200
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 200
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 200
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร   074-338-100 ต่อ 3131
LINE 
Email 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-12.00 น. 200
วันอังคาร    
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 
LINE 
Email 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 300 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-15.30 น. 300
วันอังคาร 13.00-15.30 น. 300
วันพุธ 13.00-15.30 น. 300
วันพฤหัสบดี 13.00-15.30 น. 300
วันศุกร์ 13.00-15.30 น. 300
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 
LINE  @BHHVaccineCenter
เว็บไซด์  https://bangkokhatyai.com/
สถานที่ให้บริการ ห้องประชุมชั้น4
Google Map Location >>https://g.page/BangkokHatyai?share
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ สงขลา
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-14.00 น. 200
วันอังคาร 08.00-14.00 น. 200
วันพุธ 08.00-14.00 น. 200
วันพฤหัสบดี 08.00-14.00 น. 200
วันศุกร์ 08.00-14.00 น. 200
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0617260202
เว็บไซด์  https://rajyindee.com/main/
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (ห้องประชุมดุสิตา)
โรงพยาบาลนครินทร์ นครศรีธรรมราช
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-15.00 น. 200
วันอังคาร 09.00-15.00 น. 200
วันพุธ 09.00-15.00 น. 200
วันพฤหัสบดี 09.00-15.00 น. 200
วันศุกร์ 09.00-15.00 น. 200
วันเสาร์ 09.00-11.00 น. 100
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0815385702
LINE  @nakharinhospital
เว็บไซด์  www.nakharin.co.th
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลนครินทร์
Google Map Location >> https://goo.gl/maps/47e3oHSyuVzyffLB8
โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.30-15.00 น. 80
วันอังคาร 08.30-15.00 น. 80
วันพุธ 08.30-15.00 น. 80
วันพฤหัสบดี 08.30-15.00 น. 80
วันศุกร์ 08.30-15.00 น. 80
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0818938008
LINE 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง
โรงพยาบาลนครคริสเตียน นครศรีธรรมราช
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 100 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.30-15.30 น. 200
วันอังคาร 08.30-15.30 น. 200
วันพุธ 08.30-15.30 น. 200
วันพฤหัสบดี 08.30-15.30 น. 200
วันศุกร์ 08.30-15.30 น. 200
วันเสาร์ 08.30-15.30 น. 200
วันอาทิตย์ 08.30-15.30 น. 200
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 
LINE 
Email 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครศรีธรรมราบ
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ชุมพร
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 300 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-15.00 น 50
วันอังคาร 09.00-15.00 น 50
วันพุธ 09.00-15.00 น. 50
วันพฤหัสบดี 09.00-15.00 น 50
วันศุกร์ 09.00-15.00 น 50
วันเสาร์ 09.00-15.00 น 50
วันอาทิตย์ 09.00-15.00 น 50
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0913262577
LINE  @virajsilp
Email 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ แผนกตรวจสุขภาพ  OPD  ตึกนายแพทย์ประสิทธิ์
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 100 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์    
วันอังคาร 13.30-15.30 น. 200
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี 13.30-15.30 น. 200
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0819902965
LINE  @wattanapattrang
เว็บไซด์  https://www.wattanapat.co.th/
สถานที่ให้บริการ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสุขภาพดี(ตึกWellness)