โรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป

ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th และโอนเงินชำระค่าวัคซีนเสร็จสิ้นแล้ว ตามเวลาที่กำหนด

 
อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท)
โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
**ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี
 
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีน และตารางวัน-เวลาที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนในรอบประชาชนทั่วไป โดยประชาชนจะต้องชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ณ สถานพยาบาลที่เลือกเข้ารับบริการโดยตรง

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250-300 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-20.00 น. 300
วันอังคาร 09.00-20.00 น. 300
วันพุธ 09.00-20.00 น. 300
วันพฤหัสบดี 09.00-20.00 น. 300
วันศุกร์ 09.00-20.00 น. 300
วันเสาร์ 09.00-20.00 น. 300
วันอาทิตย์ 09.00-20.00 น. 300
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0647948971
LINE  kmember
เว็บไซด์  https://www.chiangmaiklaimor-hosp.com/
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน ชั้น 1  อาคารพรีเมียร์
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-17.00 น. 100
วันอังคาร 13.00-17.00 น. 100
วันพุธ 13.00-17.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 13.00-17.00 น. 100
วันศุกร์ 13.00-17.00 น. 100
วันเสาร์ 08.30-12.00 น. 100
วันอาทิตย์ 08.30-12.00 น. 100
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0955043487
เว็บไซด์  https://www.lamphunklaimor.com/
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน ชั้น2
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์    
วันอังคาร    
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 240
วันเสาร์ 08.00-16.00 น. 240
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 
LINE  @princlpn
เว็บไซด์  https://www.sirivejlamphun.com/
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน
โรงพยาบาลเขลางล์นคร-ราม ลำปาง
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-15.00 น. 300
วันอังคาร 09.00-15.00 น. 300
วันพุธ 09.00-15.00 น. 300
วันพฤหัสบดี 09.00-15.00 น. 300
วันศุกร์ 09.00-15.00 น. 300
วันเสาร์ 09.00-12.00 น. 150
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0865874340
LINE  @khelang
เว็บไซด์  www.khelang.co.th
สถานที่ให้บริการ Vaccine​ hall
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-15.00 น. 100
วันอังคาร 09.00-15.00 น. 100
วันพุธ 09.00-15.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 09.00-15.00 น. 100
วันศุกร์ 09.00-15.00 น. 100
วันเสาร์ 09.00-12.00 น. 50
วันอาทิตย์ 09.00-12.00 น. 50
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0910251867
LINE 
Email 
เว็บไซด์  https://www.pitsanuvej.com/
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-20.00 น. 100
วันอังคาร 08.00-20.00 น. 100
วันพุธ 08.00-20.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 08.00-20.00 น. 100
วันศุกร์ 08.00-20.00 น. 100
วันเสาร์ 08.00-20.00 น. 100
วันอาทิตย์ 08.00-20.00 น. 100
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0979688286
LINE  0815957922
เว็บไซด์  www.cmc_hospital.com
สถานที่ให้บริการ หน่วยฉีดวัคซีนแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลแพร่-ราม
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-16.00 น. 120
วันอังคาร 09.00-16.00 น. 120
วันพุธ 09.00-16.00 น. 120
วันพฤหัสบดี 09.00-16.00 น. 120
วันศุกร์ 09.00-16.00 น. 120
วันเสาร์ 09.00-12.00 น. 60
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0992699889
LINE  kmember
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลแพร่-ราม
โรงพยาบาลลานนา
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 400
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 400
วันพุธ 08.00-16.00 น. 400
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 400
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 400
วันเสาร์ 08.00-16.00 น. 400
วันอาทิตย์ 08.00-16.00 น. 400
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 
LINE 
Email 
เว็บไซด์  www.lanna-hospital.com
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลลานนา อาคาร B ชั้น 1
Google Map Location >>https://g.page/lannahospital?share
โรงพยาบาลพะเยา ราม
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-15.00 น. 100
วันอังคาร 08.00-15.00 น. 100
วันพุธ 08.00-15.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 08.00-15.00 น. 100
วันศุกร์ 08.00-15.00 น. 100
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0637685649
LINE  @phayaoram
เว็บไซด์  http://www.phayaoram.com/
สถานที่ให้บริการ หอผู้ป่วยในชั้น 3
โรงพยาบาลน่าน
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 0 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.30-16.00 น. 100
วันอังคาร 08.30-16.00 น. 100
วันพุธ 08.30-16.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 08.30-16.00 น. 100
วันศุกร์ 08.30-16.00 น. 100
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0863492167
LINE  @nanhospital
เว็บไซด์ https://www.nanhospital.go.th/
สถานที่ให้บริการ อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 5