โรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป

ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th และโอนเงินชำระค่าวัคซีนเสร็จสิ้นแล้ว ตามเวลาที่กำหนด

 
อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท)
โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
**ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี
 
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีน และตารางวัน-เวลาที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนในรอบประชาชนทั่วไป โดยประชาชนจะต้องชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ณ สถานพยาบาลที่เลือกเข้ารับบริการโดยตรง

โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 270 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 250
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 250
วันพุธ 08.00-16.00 น. 250
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 250
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 250
วันเสาร์ 08.00-16.00 น. 250
วันอาทิตย์ 08.00-16.00 น. 250
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0845140382
LINE  @wattanahospital
เว็บไซด์  www.wattanahospital.net
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.วัฒนา-หนองคาย
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 100 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 1000
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 1000
วันพุธ 13.00-16.00 น. 1000
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0810736804
LINE 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ราม
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 90
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 90
วันพุธ 13.00-16.00 น. 90
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 90
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 90
วันเสาร์ 13.00-16.00 น. 90
วันอาทิตย์ 13.00-16.00 น. 90
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0815471287
LINE  @buriram_ram
เว็บไซด์  https://www.buriramramhospital.com/
สถานที่ให้บริการ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 2 
โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 300 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-15.00 น. 200
วันอังคาร 09.00-15.00 น. 90
วันพุธ 09.00-15.00 น. 90
วันพฤหัสบดี 09.00-15.00 น. 90
วันศุกร์ 09.00-15.00 น. 90
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0933962008
LINE  @kkram
เว็บไซด์  https://www.khonkaenram.com/th
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร 1 
โรงพยาบาลรักษ์สกล สกลนคร
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 300 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.30-15.00 น. 200
วันอังคาร 08.30-15.00 น. 200
วันพุธ 08.30-15.00 น. 200
วันพฤหัสบดี 08.30-15.00 น. 200
วันศุกร์ 08.30-15.00 น. 200
วันเสาร์ 08.30-15.00 น. 200
วันอาทิตย์ 08.30-15.00 น. 200
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0934304607
LINE 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลรักษ์สกล 1446/47 ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โรงพยาบาลรวมแพทย์ หนองคาย
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.30-12.00 น. 100
วันอังคาร 08.30-12.00 น. 100
วันพุธ 08.30-12.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 08.30-12.00 น. 100
วันศุกร์ 08.30-12.00 น. 100
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0991756329
LINE 
Email 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.รวมแพทย์หนองคาย
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-11.00 น. 200
วันอังคาร 08.00-11.00 น. 200
วันพุธ 08.00-11.00 น. 200
วันพฤหัสบดี 08.00-11.00 น. 200
วันศุกร์ 08.00-11.00 น. 200
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0896177149
LINE  @101-thon
เว็บไซด์  https://101thon.com/
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี ชั้น M
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 350 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-15.00 น. 50
วันอังคาร 08.00-15.00 น. 50
วันพุธ 08.00-15.00 น. 50
วันพฤหัสบดี 08.00-15.00 น. 50
วันศุกร์ 08.00-15.00 น. 50
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0621960001
LINE  @451uiupe
เว็บไซด์  https://www.mukinter.com/index.php/th/
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 10.30-11.30 น. 50
วันอังคาร 10.30-11.30 น. 50
วันพุธ 10.30-11.30 น. 50
วันพฤหัสบดี 10.30-11.30 น. 50
วันศุกร์ 10.30-11.30 น. 50
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0652058288
LINE 
Email 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ บริเวณหน้าประตูทางเข้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1