โรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป

ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th และโอนเงินชำระค่าวัคซีนเสร็จสิ้นแล้ว ตามเวลาที่กำหนด

 
อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท)
โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
**ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี
 
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีน และตารางวัน-เวลาที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนในรอบประชาชนทั่วไป โดยประชาชนจะต้องชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ณ สถานพยาบาลที่เลือกเข้ารับบริการโดยตรง

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 350 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 40
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 40
วันพุธ 13.00-16.00 น. 40
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 40
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 40
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 0973180888
LINE  BKN Vaccine Center
เว็บไซด์ www.bangkokhospitalkhonkaen.com
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2
Google Map Location >> https://goo.gl/maps/hxwaiokDqqBCo3P37
โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 290 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-14.30 น. 100
วันอังคาร 13.00-14.30 น. 100
วันพุธ 13.00-14.30 น. 100
วันพฤหัสบดี 13.00-14.30 น. 100
วันศุกร์ 13.00-14.30 น. 100
วันเสาร์ 13.00-14.30 น. 100
วันอาทิตย์ 13.00-14.30 น. 100
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 
LINE  @budsnp
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ ศูนยฉีดวัคซีน ชั้น 4 ห้องประชุมพลโทนายแพทย์ปัญญา
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทิร์น-วัฒนา
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 270 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 250
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 250
วันพุธ 08.00-16.00 น. 250
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 250
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 250
วันเสาร์ 08.00-16.00 น. 250
วันอาทิตย์ 08.00-16.00 น. 250
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0815359224
LINE  @wattanahospital.net
เว็บไซด์  www.wattanahospital.net
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.วัฒนา
โรงพยาบาลปากช่องนานา
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 0 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์    
วันอังคาร    
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 700
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0864695370
LINE  @pakchongnana
เว็บไซด์  www.pnnh.go.th
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลปากช่องนานา
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 100
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 100
วันพุธ 13.00-16.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 100
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 100
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0045244999
LINE  @princubon
Email 
เว็บไซด์  www.princubon.com
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีนชั้น 1
โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 40 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-14.00 น. 20
วันอังคาร    
วันพุธ 13.00-14.00 น. 20
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0624242036
LINE  pratyaphoy
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ ศาลาจุลมณี  โรงพยาบาลโขงเจียม
โรงพยาบาลเมืองเลย ราม
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์    
วันอังคาร 09.00-16.00 น. 100
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี 09.00-16.00 น. 100
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0908526550
LINE  Janny300131
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลเมืองเลย ราม
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 300 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 50
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 50
วันพุธ 13.00-16.00 น. 50
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 50
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 50
วันเสาร์ 13.00-16.00 น. 50
วันอาทิตย์ 13.00-16.00 น. 50
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0834443063
LINE  @pssk
เว็บไซด์  www.princsisaket.com
สถานที่ให้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 100 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.30-16.00 น. 120
วันอังคาร 08.30-16.00 น. 120
วันพุธ 08.30-16.00 น. 120
วันพฤหัสบดี 08.30-16.00 น. 120
วันศุกร์ 08.30-16.00 น. 120
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0828548124
LINE  @srph
เว็บไซด์  https://www.facebook.com/surinruamphaet/
สถานที่ให้บริการ ชั้น2 อาคาร3 (อาคารเอกซเรย์คอมพิวเตอร์)
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-15.00 น. 300
วันอังคาร 08.00-15.00 น. 300
วันพุธ 08.00-15.00 น. 300
วันพฤหัสบดี 08.00-15.00 น. 300
วันศุกร์ 08.00-15.00 น. 300
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0900369288
LINE 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ รงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)