โรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป

ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th และโอนเงินชำระค่าวัคซีนเสร็จสิ้นแล้ว ตามเวลาที่กำหนด

 
อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท)
โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
**ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี
 
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีน และตารางวัน-เวลาที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนในรอบประชาชนทั่วไป โดยประชาชนจะต้องชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ณ สถานพยาบาลที่เลือกเข้ารับบริการโดยตรง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์3 อินเตอร์
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 400 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-15.00 น. 200
วันอังคาร 09.00-15.00 น. 200
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี 09.00-15.00 น. 200
วันศุกร์ 09.00-15.00 น. 200
วันเสาร์ 09.00-15.00 น. 200
วันอาทิตย์ 09.00-15.00 น. 200
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  09-53720900
เว็บไซด์   www.chularat.com
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน ชั้น 7 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์9 แอร์พอร์ต
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 400 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 1500
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 1500
วันพุธ 08.00-16.00 น. 1500
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 1500
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 1500
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  08-20165492
LINE  @ch9airport
เว็บไซด์   www.ch9airport.com 
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน ชั้น 2 ศูนย์การค้า พาราไดซ์ เพลส
Google Map Location >> https://goo.gl/maps/w2KyarKtfEwahS6FA
โรงพยาบาลกรุงเทพ
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 300 บาท ต่อเข็ม
 
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
(ระยะเวลาให้บริการ 2-31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น)
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 500
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 500
วันพุธ 08.00-16.00 น. 500
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 500
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 500
วันเสาร์ 08.00-16.00 น. 500
วันอาทิตย์ 08.00-16.00 น. 500
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0 2755 1519
LINE 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลกรุงเทพ-สยามพารากอน (รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5)
Google Map Location >> https://goo.gl/maps/NfJAf5C2TE3nME226
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 50 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-17.00 น. 600
วันอังคาร 08.00-17.00 น. 600
วันพุธ 08.00-17.00 น. 600
วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 น. 600
วันศุกร์ 08.00-17.00 น. 600
วันเสาร์ 08.00-17.00 น. 600
วันอาทิตย์ 08.00-17.00 น. 600
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 
LINE 
Email 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ อาคาร A ชั้น 1 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
Google Map Location >> https://goo.gl/maps/z1tvw96bWeNvyWKy8
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 300 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์    
วันอังคาร    
วันพุธ 09.00-15.00 น. 350
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์ 09.00-15.00 น. 350
วันเสาร์    
วันอาทิตย์  
โรงพยาบาล อินเตอร์กำแพงแสน
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-15.00 น. 200
วันอังคาร    
วันพุธ 09.00-15.00 น. 200
วันพฤหัสบดี 09.00-15.00 น. 200
วันศุกร์ 09.00-15.00 น. 200
วันเสาร์ 09.00-15.00 น. 200
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 0633237185
LINE  @interkps
E-mail
เว็บไซด์
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน ชั้น 2 โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน
Google Map Location >> https://goo.gl/maps/pUVHsjN1ECgcohhD7
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 400 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์    
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 50
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 50
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0805815803
LINE 
Email 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน ตึกเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-15.00 น. 300
วันอังคาร 09.00-15.00 น. 300
วันพุธ 09.00-15.00 น. 300
วันพฤหัสบดี 09.00-15.00 น. 300
วันศุกร์ 09.00-15.00 น. 300
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0639365352
LINE  mkt.khrtb
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก 3
โรงพยาบาลมิชชั่น
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 300 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-15.00 น. 100
วันอังคาร 08.00-15.00 น. 100
วันพุธ 08.00-15.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 08.00-15.00 น. 100
วันศุกร์ 08.00-15.00 น. 100
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0614952425
LINE  @missionhospitalbkk
Email 
เว็บไซด์  https://www.mission-hospital.org/th/
สถานที่ให้บริการ แผนก wellness center ชั้น 1 อาคารราฟวอลเดล 
โรงพยาบาลเวชธานี
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 500 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 20
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 20
วันพุธ 13.00-16.00 น. 20
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 20
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 20
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0845342254
LINE 
Email 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11