โรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป

ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th และโอนเงินชำระค่าวัคซีนเสร็จสิ้นแล้ว ตามเวลาที่กำหนด

 
อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท)
โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
**ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี
 
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีน และตารางวัน-เวลาที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนในรอบประชาชนทั่วไป โดยประชาชนจะต้องชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ณ สถานพยาบาลที่เลือกเข้ารับบริการโดยตรง

โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 500
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 500
วันพุธ 08.00-16.00 น. 500
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 500
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 500
วันเสาร์ 08.00-16.00 น. 500
วันอาทิตย์ 08.00-16.00 น. 500
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0957630508
LINE 
Email 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ อาคารสถาบันพลังจิตตานุภาพ
โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 400
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 400
วันพุธ 08.00-16.00 น. 400
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 400
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 400
วันเสาร์ 08.00-16.00 น. 400
วันอาทิตย์ 08.00-16.00 น. 400
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0855348800
LINE  @ndp3144c
เว็บไซด์  www.akchhospital.com
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-15.00 น. 150
วันอังคาร 09.00-15.00 น. 150
วันพุธ 09.00-15.00 น. 150
วันพฤหัสบดี 09.00-15.00 น. 150
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0623358459
LINE  @princpaknampo
เว็บไซด์  www.princpaknampo.com
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 ชั้น 1
Google Map Location >>https://g.page/princpaknampo?share
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 300 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 90
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 90
วันพุธ 13.00-16.00 น. 90
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0817811778
LINE  @princuthaithani
Email 
เว็บไซด์
สถานที่ให้บริการ บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.30-16.00 น. 150
วันอังคาร 09.30-16.00 น. 150
วันพุธ 09.30-16.00 น. 150
วันพฤหัสบดี 09.30-16.00 น. 150
วันศุกร์ 09.30-16.00 น. 150
วันเสาร์ 09.30-16.00 น. 150
วันอาทิตย์ 09.30-16.00 น. 150
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0817811778
LINE  @princuthaithani
เว็บไซด์ https://www.pitsanuvejphichit.com/
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ชั้นที่ 4
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 50
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 50
วันพุธ 13.00-16.00 น. 50
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 50
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 50
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0819713084
LINE  @641nzmse
Email 
เว็บไซด์  https://www.pitsanuvej.com/
สถานที่ให้บริการ อาคาร 4 ชั้น 1 / อาคาร 9 ชั้น 6 หมายเหตุ: สถานที่ฉีดขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับบริการในแต่ละวัน เพื่อลดความแออัด ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
Google Map Location >>https://g.page/pitsanuvej?share
โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 100 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-15.00 น. 100
วันอังคาร 09.00-15.00 น. 100
วันพุธ 09.00-15.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 09.00-15.00 น. 100
วันศุกร์ 09.00-15.00 น. 100
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0619340121
LINE  Ruamphat.com
เว็บไซด์  http://www.ruamphat.com/
สถานที่ให้บริการ ศูนย์วัคซีน ชั้น 2 
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-16.00 น. 200
วันอังคาร 09.00-16.00 น. 200
วันพุธ 09.00-16.00 น. 200
วันพฤหัสบดี 09.00-16.00 น. 200
วันศุกร์ 09.00-16.00 น. 200
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0864458985
LINE  @phetcharathospital
เว็บไซด์ https://www.phetcharathospital.com/
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ชั้น 2
โรงพยาบาลศรีสุโข พิจิตร
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 07.00-16.00 น. 500
วันอังคาร 07.00-16.00 น. 500
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์ 07.00-16.00 น. 500
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0965493654
LINE  @srisukho
เว็บไซด์  www.srisukhohospital.com
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ฉีดวัคซีนข้างอาคาร
Google Map Location >>https://g.page/srisukho?share
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.30-16.00 น. 150
วันอังคาร 08.30-16.00 น. 150
วันพุธ 08.30-16.00 น. 150
วันพฤหัสบดี 08.30-16.00 น. 150
วันศุกร์ 08.30-16.00 น. 150
วันเสาร์ 08.30-16.00 น. 150
วันอาทิตย์ 08.30-16.00 น. 150
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0956255736
LINE  @srisawan
เว็บไซด์  https://www.srisawan.com/
สถานที่ให้บริการ ศุูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 1 อาคาร S