โรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป

ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th และโอนเงินชำระค่าวัคซีนเสร็จสิ้นแล้ว ตามเวลาที่กำหนด

 
อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท)
โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
**ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี
 
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีน และตารางวัน-เวลาที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนในรอบประชาชนทั่วไป โดยประชาชนจะต้องชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ณ สถานพยาบาลที่เลือกเข้ารับบริการโดยตรง

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 0 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 2000
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 2000
วันพุธ 08.00-16.00 น. 2000
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 2000
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 2000
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0 2576 6771-72
LINE  @chulabhornhospital
เว็บไซด์   www.chulabhornhospital.com
สถานที่ให้บริการ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) อาคาร 9 
Google Map Location >> https://goo.gl/maps/JWEzM4RYPVCaR1op8
โรงพยาบาลปิยะเวท
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 2000
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 2000
วันพุธ 08.00-16.00 น. 2000
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 2000
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 2000
วันเสาร์ 08.00-16.00 น. 2000
วันอาทิตย์ 08.00-16.00 น. 2000
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0 2129 5555
LINE @409zcuks
E-mail
เว็บไซด์
สถานที่ให้บริการ ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี Show DC ชั้น 1 ถนน จตุรทิศ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง
Google Map Location >> https://goo.gl/maps/arzda3k9CvoZa6uv5
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 400 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 200
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 200
วันพุธ 08.00-16.00 น. 200
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 200
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 200
วันเสาร์ 08.00-16.00 น. 200
วันอาทิตย์ 08.00-16.00 น. 200
 
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 08-10003699
LINE @psuv
เว็บไซด์ https://www.princsuvarnabhumi.com
สถานที่ให้บริการ  ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลพญาไท3
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 400 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 100
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 100
วันพุธ 13.00-16.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 100
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 100
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 09-42956539
LINE @phyathai3family
เว็บไซด์ www.phyathai.com
สถานที่ให้บริการ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 โรงพยาบาล พญาไท 3 02 467 1111
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แลป (อินเตอร์เมด)
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-15.00 น. 1000
วันอังคาร 09.00-15.00 น. 1000
วันพุธ 09.00-15.00 น. 1000
วันพฤหัสบดี 09.00-15.00 น. 1000
วันศุกร์ 09.00-15.00 น. 1000
วันเสาร์ 09.00-15.00 น. 1000
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 02-8650044
LINE @epf0430e 
เว็บไซด์ www.intermedthai.com
สถานที่ให้บริการ สมาคมปราบวัณโรค พญาไท 
Google Map Location >> https://g.co/kgs/8YTqdJ
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 30
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 30
วันพุธ 13.00-16.00 น. 30
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 30
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 30
วันเสาร์ 13.00-16.00 น. 30
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 08-67057512
LINE
เว็บไซด์ https://www.vichaivej.com/yaekfaichai/
สถานที่ให้บริการ อาคาร 3 ชั้น1 โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
Google Map Location >> https://goo.gl/maps/X2wHF12UFtgkBLW78
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 250 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 100
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 100
วันพุธ 08.00-16.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 100
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 100
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 09-56057181
LINE
เว็บไซด์ https://vichaivej-nongkhaem.com/
สถานที่ให้บริการ อาคาร 5A ชั้น1 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 350 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 100
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 100
วันพุธ 08.00-16.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 100
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 100
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  02-94471111
LINE  @891jcixe
เว็บไซด์   www.phyathai.com
สถานที่ให้บริการ ศูนย์วัคซีน โควิด ชั้น 2 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
Google Map Location >> https://g.page/PhyathaiNawamin?share
โรงพยาบาล แพทย์รังสิต
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-12.00 น. 200
วันอังคาร 09.00-12.00 น. 200
วันพุธ 09.00-12.00 น. 200
วันพฤหัสบดี 09.00-12.00 น. 200
วันศุกร์ 09.00-12.00 น. 200
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  06-55206123
LINE    @Patrangsit
สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
Google Map Location >> https://goo.gl/maps/f2DopPQk3tPsU6577
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 100 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-15.00 น. 50
วันอังคาร 08.00-15.00 น. 50
วันพุธ 08.00-15.00 น. 50
วันพฤหัสบดี 08.00-15.00 น. 50
วันศุกร์ 08.00-15.00 น. 50
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  08-63687890
LINE  0863687890
เว็บไซด์   www.bangpakok1.com 
สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก1 
Google Map Location >> https://goo.gl/maps/5FUWHs2J3eVJ3SnJA
โรงพยาบาลเอกชัย
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 09.00-16.00 น. 400
วันอังคาร 09.00-16.00 น. 400
วันพุธ 09.00-16.00 น. 400
วันพฤหัสบดี 09.00-16.00 น. 400
วันศุกร์ 09.00-16.00 น. 400
วันเสาร์ 09.00-16.00 น. 400
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  08-25701167
LINE    @ekachaihospital
สถานที่ให้บริการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลเอกชัย
Google Map Location >> https://g.page/ekachaihospital?share