คำแนะนำการปฏิบัติตนในการแยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยสงสัย/เข้าข่ายยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ไม่ต้องรับการรักษาในรพ. หรือผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 หลังจากแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้
 
ทำไมเราต้องแยกตัวเองจากคนอื่นๆ ?
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลที่คุณรัก เพื่อนที่ทำงาน คนในชุมชน ซึ่งบางคนรับเชื้อแล้วอาจมีอาการรุนแรงเป็นปอดอักเสบได้
 
อุปกรณ์ที่ต้องมีในบ้าน
  1. ปรอทวัดไข้แยกใช้ของผู้ดูแลใกล้ชิด และผู้ป่วย
  2. แบบบันทึกอาการแต่ละวันของผู้ดูแลใกล้ชิด และผู้ป่วย
  3. ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด โดยเป็นถังขยะแบบที่ใช้เท้าเหยียบเปิดฝาถัง
  4. กระดาษทิชชู่ หน้ากากอนามัยที่ต้องมีภายในบ้าน
 
วิธีการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่น
 

1. STAY HOME ย้ำ อยู่บ้าน โดยเฉพาะเมื่อคุณมีอาการป่วยไม่มากเช่น น้ำมูก ไอไม่มาก ไม่มีไข้ 

-ควรงดการทำกิจกรรมนอกบ้าน ยกเว้นว่าจะไปพบแพทย์

-งดการไปที่สาธารณะเช่น โรงหนัง ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ตลาดนัด หยุดงาน ไม่ไปโรงเรียน

-งดการใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟ แทกซี่

2. แยกตัวเองจากคนอื่น ๆ และสัตว์เลี้ยงในบ้าน

-ควรมีห้องพักแยกสำหรับตัวคุณเอง หากเป็นไปได้ควรใช้ห้องน้ำแยกเป็นส่วนตัว 

-ไม่ให้อาหารสัตว์เลี้ยง กอด จูบสัมผัส นอนด้วยกัน หรือแบ่งอาหารตนเองให้สัตว์เลี้ยง แต่หากคุณจำเป็นต้องดูแลสัตว์เลี้ยงเอง ให้ใส่หน้ากาก และล้างมือก่อนและหลังสัมผัสสัตว์ 

3. เมื่อมีไข้ให้ทานยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล และยารักษาตามอาการเช่น ยาละลายเสมหะ ยาลดน้ำมูก ตามคำแนะนำแพทย์หรือเภสัชกร

4. ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำผลไม้มาก ๆ งดดื่มน้ำเย็นจัด

5. รับประทานอาหารอ่อน เข่น ข้าวต้ม ไข่ ผัก ผลไม้ให้พอเพียง

6. นอนพักผ่อนมาก ๆ ในห้องที่ไม่เย็นเกินไป และอากาศถ่ายเทสะดวก

7. การใช้หน้ากากอนามัย

-หากมีอาการป่วย ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อคุณอยู่ร่วมห้องกับบุคคลอื่นหรืออยู่กับสัตว์เลี้ยง และก่อนเข้ามาในโรงพยาบาล

-หากผู้ป่วยไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ แนะนำให้บุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วย ไม่ควรอยู่ในห้องเดียวกับผู้ป่วย หรือให้บุคคลอื่นสวมใส่หน้ากากอามัยเมื่อเข้าห้องที่มีผู้ป่วยอยู่

8. การป้องกันเมื่อมีการไอ จาม น้ำมูก

-ปิดบังใบหน้าและจมูกทุกครั้งที่ไอ จาม  หรือมีน้ำมูก และทิ้งกระดาษทิชชู่ในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด แล้วล้างมือทันทีด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือด้วยน้ำยาทำความสะอาดมือ alcohol hand rub

-ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที โดยเฉพาะหลังจากสั่งน้ำมูก ไอ จาม เข้าห้องสุขา และก่อนทำอาหารหรือทานข้าว

-หากไม่มีสบู่ ให้ทำความสะอาดมือด้วย alcohol hand rub ทั่วทั้งมือจนกว่า alcohol แห้ง

-หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก

9. ไม่ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร จาน ชาม แก้ว ผ้าเช็ดตัว ชุดเครื่องนอนร่วมกับผู้อื่น หรือสัตว์เลี้ยง และทำความสะอาดซักล้างหลังใช้งาน

10. การทำความสะอาด

-ทำความสะอาดพื้นผิว อุปกรณ์ที่จับบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู โต๊ะ ห้องน้ำ โทรศัพท์ แป้นพิมพ์ ทุกวันด้วยน้ำยาฟอกขาว 5%โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำ 99 ส่วน)

-ซักเสื้อผ้า เครื่องนอนที่เลอะเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ หรือสารคัดหลั่งจากร่างกายด้วยสบู่หรือผงซักฟอกและน้ำ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60-90 องศาเซลเซียส

-ใส่ถุงมือก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง หลังทำความสะอาดให้ถอดถุงมือทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิด และล้างมือด้วยสบู่หรือ alcohol hand rubทันที

11. ติดตามอาการของตัวคุณเองอย่างสม่ำเสมอ และบันทึกลงแบบฟอร์มที่ทาง รพ.กำหนด

-ควรพบแพทย์หากคุณมีอาการแย่ลงเช่น เหนื่อย ไอมาก หอบ ไข้สูง

-วัดอุณหภูมิร่างกายวันละ 2 ครั้ง 

-ก่อนเข้ารับการรักษาที่รพ. กรุณาโทรแจ้งทำนัดและแจ้งทางรพ.เบอร์ติดต่อ……….. และทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ หากคุณได้รับการวินิจฉัยหรือเป็นผู้สงสัยการติดเชื้อ COVID-19 

-ใส่หน้ากากอนามัยก่อนไปรพ.

-การเดินทางมารพ. ควรใช้รถยนต์ส่วนตัว และเปิดหน้าต่างระบายอากาศระหว่างอยู่ในรถ

-หากมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อ 1669 และทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ หากคุณได้รับการวินิจฉัยหรือเป็นผู้สงสัยการติดเชื้อ COVID-19

12. เมื่อไหร่ที่จะพ้นระยะการกักตัว

12.1. ผู้ป่วยที่สงสัยการติดเชื้อ COVID-19 หรือเป็นผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด และไม่มีอาการให้แยกตนเองจากบุคคลอื่น 14 วัน 

12.2. ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 โดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองตามมาตรฐาน ให้แยกตนเองจากบุคคลอื่น 14 วัน นับจากวันสัมผัสครั้งท้าย

12.3. หากเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 หรือเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้แยกตนเองจนกว่า อุณหภูมิร่างกาย < 37.5 องศาเซลเซียส โดยไม่ต้องใช้ยาลดไข้ และอาการทางระบบทางเดินหายใจดีขึ้นเช่น ไม่ไอ และอย่างน้อย 7 วัน นับจากวันที่มีอาการป่วยวันแรก

12.4. หากเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 ที่จำหน่ายออกจากรพ. ให้แยกตนเองที่บ้านจนครบ 14 วัน นับจากวันที่มีอาการป่วยวันแรก

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นมารดาที่ให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้ เนื่องจากปริมาณไวรัสที่ผ่านทางน้ำนมน้อยมาก แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนสัมผัสหรือให้นมบุตร


โปรดให้ความร่วมมือในการส่งแบบฟอร์มการรายงานติดตามอาการ และทางโรงพยาบาลจัดเจ้าหน้าที่สอบถามเพื่อติดตามอาการของผู้ป่วย และให้คำแนะนำ
 
อ้างอิงจาก
1. แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 version 03 มีนาคม 2563 ภาคผนวก ซ. แนวทางการแยกกักหรือกักกันที่บ้าน/ที่พักอาศัย (Home isolation/Home quarantine)
2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html