แพทย์ประจำคลินิกโรคผิวหนังและเลเซอร์ แพทย์ประจำคลินิกโรคผิวหนังและเลเซอร์

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 09.00-16.00 น.
วันอังคาร 09.00-12.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันจันทร์ 16.00-20.00 น.
วันพฤหัสบดี 16.00-20.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันพุธ 09.00-16.00 น.
วันศุกร์ 09.00-12.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันอังคาร 16.00-20.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด