แพทย์ประจำศูนย์หัวใจและหลอดเลือด แพทย์ประจำศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร 08.00-16.00 น.
วันศุกร์ 08.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันจันทร์ 16.00-20.00 น.
วันพุธ 16.00-20.00 น.
วันเสาร์

08.00-16.00 น.

(เสาร์ที่ 3 ของเดือน)

วันอาทิตย์

08.00-16.00 น.

(อาทิตย์ที่ 3 ของเดือน)

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันพุธ 08.00-16.00 น.
วันศุกร์ 08.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันอังคาร 16.00-20.00 น.
วันพฤหัสบดี

08.00-16.00 น.

(สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)

วันเสาร์

08.00-16.00 น.

(สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)

วันอาทิตย์

08.00-16.00 น.

(สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 08.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันพฤหัสบดี

16.00-20.00 น.

(สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)

วันศุกร์ 16.00-20.00 น.
วันเสาร์

08.00-16.00 น.

(สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)

วันอาทิตย์

08.00-16.00 น.

(สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร 08.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันอังคาร 16.00-20.00 น.
วันเสาร์

08.00-16.00 น.

(สัปดาห์ที่ 5 ของเดือน)

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 08.00-16.00 น.
วันพุธ 08.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันพฤหัสบดี 16.00-20.00 น.
วันเสาร์

08.00-16.00 น.

(สัปดาห์ที่ 5 ของเดือน)

วันอาทิตย์

08.00-16.00 น.

(สัปดาห์ที่ 5 ของเดือน)

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร

08.00-12.00 น.

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดี

08.00-12.00 น.

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์

08.00-12.00 น.

(สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)

ชั้น 2 Zone B ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันพุธ

08.00-12.00 น.

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์

12.00-16.00 น.

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์

08.00-12.00 น.

(สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน)

ชั้น 2 Zone B ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร

08.00-12.00 น.

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์

12.00-16.00 น.

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

วันพุธ

12.00-16.00 น.

ชั้น 12 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด