แพทย์ประจำศูนย์สุขภาพสตรี แพทย์ประจำศูนย์สุขภาพสตรี

ตารางออกตรวจ

วันพฤหัสบดี 08.30-12.00 น.
วันศุกร์ 08.30-12.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันอังคาร 16.00-20.00 น.
วันพฤหัสบดี 16.00-20.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันพฤหัสบดี

08.30-12.00 น.

13.00-16.00 น.

วันศุกร์

08.30-12.00 น.

13.00-16.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

นอกเวลาราชการ  
วันพฤหัสบดี 16.00-20.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

นอกเวลาราชการ  
วันเสาร์

08.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

(เสาร์ที่ 2,4 ของเดือน)

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร 08.30-12.00 น.
วันพุธ 08.30-12.00 น.
วันพุธ 13.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันพุธ 16.00-20.00 น.
วันเสาร์

08.00-16.00 น.

(เสาร์ที่ 1,3,5 ของเดือน)

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์

08.30-12.00 น.

13.00-16.00 น.

วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.
วันศุกร์ 13.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันพุธ 16.00-20.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

นอกเวลาราชการ  
วันอาทิตย์

08.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันพุธ

08.30-12.00 น.

13.00-16.00 น.

วันศุกร์ 08.30-12.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันอังคาร 16.00-20.00 น.
วันอาทิตย์

08.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์

08.30-16.00 น.

13.00-16.00 น.

วันอังคาร 08.30-12.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันเสาร์

08.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

(สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน)

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันพุธ 08.30-12.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.30-12.00 น.
วันศุกร์

08.30-12.00 น.

13.00-16.00 น.

นอกเวลาราชการ  
วันเสาร์

08.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

(สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 08.30-12.00 น.
วันจันทร์ 13.00-16.00 น.
วันศุกร์ 13.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันจันทร์ 16.00-20.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร 08.30-12.00 น.
วันพุธ

08.30-12.00 น.

13.00-16.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร 08.30-12.00 น.
วันพุธ 13.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.
วันศุกร์ 13.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันศุกร์ 16.00-20.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์

08.30-12.00 น.

13.00-16.00 น.

วันพฤหัสบดี

08.30-12.00 น.

13.00-16.00 น.

นอกเวลาราชการ  
วันจันทร์

16.00-20.00 น.

(สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน)

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด