แพทย์ประจำศูนย์จักษุ แพทย์ประจำศูนย์จักษุ

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 08.00–16.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00-12.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันจันทร์ 16.00-20.00 น.
วันเสาร์

08.00-12.00 น.

(สัปดาห์ที่ 4 และ 5 ของเดือน)

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร 13.00–16.00 น.
วันพฤหัสบดี

08.00-16.00 น.

(สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

นอกเวลาราชการ  
วันพฤหัสบดี 08.00-20.00 น.
วันเสาร์

08.00-12.00 น.

(ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)

วันเสาร์

16.00-12.00 น.

(ทุกสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร 08.00–16.00 น.
วันพุธ 08.00-12.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันอังคาร 16.00-20.00 น.
วันอาทิตย์

08.00-12.00 น.

(สัปดาห์ที่ 2 และ 5 ของเดือน)

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 08.00–12.00 น.
วันพุธ 08.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ  
วันพุธ 16.00-20.00 น.
วันเสาร์

08.00-12.00 น.

(สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด