สร้างการแพทย์ไทยให้พิชิตภัย COVID-19 ไปด้วยกัน

เป้าหมายโครงการ 90,000,000 บาท

ระดมทุนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยาต้านไวรัสโควิด-19 อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สำหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

 

 

จำนวน 130,000,000 บาท

100% Complete (success)

รายละเอียดโครงการ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานความห่วงใยและทรงมีพระดำริที่จะช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูงในการเป็นแนวหน้าต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ ในชนบทห่างไกลที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย รวมถึงหามาตรการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้สามารถทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลตามพื้นที่ห่างไกลในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ต้านวิกฤตโรคติดเชื้อโควิด-19 สืบสานการดำเนินงานตามพระประสงค์ขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่พระราชทานความห่วงใยและทรงมีพระดำริที่จะช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูงในการเป็นแนวหน้าต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
 
มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในฐานะองค์กรสาธารณกุศล ที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ เทคโนโลยี และการบริการรักษาพยาบาลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญให้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อสนองต่อพระดำริขององค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงขอเป็นศูนย์กลางรับบริจาคเพื่อร่วมกันระดมทุนจัดซื้อยาต้านไวรัส เวชภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการสู้ภัยโควิด รวมถึงช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันรับมือกับโควิด-19  และให้ความช่วยเหลือกระจายสู่โรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
 
ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก แต่เราคนไทยจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน รวมใจกันสู้ภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านช่องทางการระดมทุนของมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ "สร้างการแพทย์ไทยให้พิชิตภัย COVID-19 ไปด้วยกัน” ซึ่งเงินระดมทุนทั้งหมดจะถูกจัดสรรนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความจำเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งต่อให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป 

 
ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก
แต่เราคนไทยจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสานหัวใจแบ่งปัน
สร้างการแพทย์ไทยให้พิชิตภัย COVID-19 ไปด้วยกัน
บริจาคเพื่อต้านภัยโควิดกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สมทบทุนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยาต้านไวรัส อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ
ชื่อบัญชี: มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เลขที่บัญชี:  236-1-00491-0 ธนาคารทหารไทย