คำแนะนำญาติ ในการดูแลผู้ป่วยสงสัย/ยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่บ้าน คำแนะนำญาติ ในการดูแลผู้ป่วยสงสัย/ยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่บ้าน

อุปกรณ์ที่ต้องมีในบ้าน

 1. ปรอทวัดไข้แยกใช้ของผู้ดูแลใกล้ชิด และผู้ป่วย              
 2. แบบบันทึกอาการแต่ละวันของผู้ดูแลใกล้ชิดและผู้ป่วย
 3. ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด โดยเป็นถังขยะแบบที่ใช้เท้าเหยียบเปิดฝาถัง         
 4. กระดาษทิชชู หน้ากากอนามัย

 

ผู้ดูแล/สมาชิกในครอบครัว/คู่สมรส ที่ดูแลผู้ป่วย ควรติดตามสังเกตอาการของตนเอง

หากมีอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์

 

ผู้ดูแล/สมาชิกในครอบครัว/คู่สมรส ที่ดูแลผู้ป่วย ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้

 1. จัดหาอาหาร สิ่งของที่จำเป็น ยา ให้ผู้ป่วย
 2. ให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย หากมีบุคคลอื่นอยู่ร่วมในบริเวณเดียวกัน
 3. งดเยี่ยมทุกกรณี และไม่ควรมีบุคคลอื่นเข้ามาที่พักอาศัยโดยไม่จำเป็น
 4. ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าดูแลผู้ป่วย หากเป็นไปได้ควรดูแลโดยเว้นระยะห่างจากผู้ป่วยอย่างน้อย 1 เมตร
 5. ผู้ดูแล/สมาชิกในครอบครัว/คู่สมรส ควรพักแยกห้องกับผู้ป่วย และหากเป็นไปได้ควรแยกห้องน้ำ
 6. ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วย เช่น ภาชนะทานข้าว ผ้าเช็ดตัว ชุดเครื่องนอน และควรทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง
 7. ไม่ให้ผู้ป่วยดูแลสัตว์เลี้ยง ป้อนอาหาร แบ่งอาหารจากผู้ป่วย อุ้ม กอด จูบสัตว์เลี้ยง
 8. เปิดหน้าต่าง เพื่อให้มีการระบายอากาศภายในห้อง ที่พักอาศัย
 9. ติดตามอาการผู้ป่วยและบันทึกอาการของผู้ป่วยและผู้ดูแลทุกวัน
 • แจ้งชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย
 • แจ้งว่าเป็นผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเตรียมเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย 

หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรแจ้ง 1669 แจ้งชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

โปรดให้ความร่วมมือในการส่งแบบฟอร์มการรายงานติดตามอาการ และทางโรงพยาบาลจัดเจ้าหน้าที่สอบถามเพื่อติดตามอาการของผู้ป่วย และให้คำแนะนำ

 1. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่นานอย่างน้อย 20 วินาทีต่อครั้ง หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 70-95% ทำความสะอาดทั่วทั้งมือจนแห้ง แต่หากมือเปื้อนสกปรกชัดเจน แนะนำให้ล้างมือด้วยสบู่

 2. ล้างมือก่อนสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูกของตนเอง

 3. ผู้ดูแลใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือก่อนสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วยเช่น น้ำมูก น้ำลาย ปัสสาวะ อุจจาระ หรือเศษอาหารจากการอาเจียนของผู้ป่วย หลังทำความสะอาดทิ้งหน้ากากและถุงมือของตนเองทุกครั้ง และล้างมือ

 

ขั้นตอนการถอดอุปกรณ์ป้องกันตัวเองของผู้ดูแล ทำตามลำดับดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

 1. ถอดถุงมือทิ้งถังขยะที่มีฝาปิด                                                
 2. ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล                                            
 3. ถอดหน้ากากอนามัย (จับที่สายคล้อง)                                   
 4. ล้างมือด้วยสบู่ หรือ alcohol hand rub

                                                       

การทำความสะอาด

 1. ทำความสะอาดพื้นผิว อุปกรณ์ที่จับบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู โต๊ะ ห้องน้ำ โทรศัพท์ แป้นพิมพ์ ทุกวันด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำ 99 ส่วน)
 2. ซักเสื้อผ้า เครื่องนอนที่เลอะเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ หรือสารคัดหลั่งจากร่างกายด้วยสบู่หรือผงซักฟอกและน้ำ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60-90 องศาเซลเซียส
 3. ใส่ถุงมือก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง หลังทำความสะอาดให้ถอดถุงมือทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิด และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

 

 

คู่มือ ออนไลน์ 

อ้างอิงจาก https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html

 

อุปกรณ์ที่ต้องมีในบ้าน

 1. ปรอทวัดไข้แยกใช้ของผู้ดูแลใกล้ชิด และผู้ป่วย              
 2. แบบบันทึกอาการแต่ละวันของผู้ดูแลใกล้ชิดและผู้ป่วย
 3. ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด โดยเป็นถังขยะแบบที่ใช้เท้าเหยียบเปิดฝาถัง         
 4. กระดาษทิชชู หน้ากากอนามัย

 

ผู้ดูแล/สมาชิกในครอบครัว/คู่สมรส ที่ดูแลผู้ป่วย ควรติดตามสังเกตอาการของตนเอง

หากมีอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์

 

ผู้ดูแล/สมาชิกในครอบครัว/คู่สมรส ที่ดูแลผู้ป่วย ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้

 1. จัดหาอาหาร สิ่งของที่จำเป็น ยา ให้ผู้ป่วย
 2. ให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย หากมีบุคคลอื่นอยู่ร่วมในบริเวณเดียวกัน
 3. งดเยี่ยมทุกกรณี และไม่ควรมีบุคคลอื่นเข้ามาที่พักอาศัยโดยไม่จำเป็น
 4. ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าดูแลผู้ป่วย หากเป็นไปได้ควรดูแลโดยเว้นระยะห่างจากผู้ป่วยอย่างน้อย 1 เมตร
 5. ผู้ดูแล/สมาชิกในครอบครัว/คู่สมรส ควรพักแยกห้องกับผู้ป่วย และหากเป็นไปได้ควรแยกห้องน้ำ
 6. ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วย เช่น ภาชนะทานข้าว ผ้าเช็ดตัว ชุดเครื่องนอน และควรทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง
 7. ไม่ให้ผู้ป่วยดูแลสัตว์เลี้ยง ป้อนอาหาร แบ่งอาหารจากผู้ป่วย อุ้ม กอด จูบสัตว์เลี้ยง
 8. เปิดหน้าต่าง เพื่อให้มีการระบายอากาศภายในห้อง ที่พักอาศัย
 9. ติดตามอาการผู้ป่วยและบันทึกอาการของผู้ป่วยและผู้ดูแลทุกวัน

หากผู้ป่วยมีอาการแย่ลง เช่น หอบเหนื่อย ไข้สูง ไอมาก ติดต่อ COVID-19 Call Center 06 4585 2420 , 06 4585 2421

 • แจ้งชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย
 • แจ้งว่าเป็นผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเตรียมเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย 

หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรแจ้ง 1669 แจ้งชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

โปรดให้ความร่วมมือในการส่งแบบฟอร์มการรายงานติดตามอาการ และทางโรงพยาบาลจัดเจ้าหน้าที่สอบถามเพื่อติดตามอาการของผู้ป่วย และให้คำแนะนำ

 1. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่นานอย่างน้อย 20 วินาทีต่อครั้ง หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 70-95% ทำความสะอาดทั่วทั้งมือจนแห้ง แต่หากมือเปื้อนสกปรกชัดเจน แนะนำให้ล้างมือด้วยสบู่

 2. ล้างมือก่อนสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูกของตนเอง

 3. ผู้ดูแลใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือก่อนสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วยเช่น น้ำมูก น้ำลาย ปัสสาวะ อุจจาระ หรือเศษอาหารจากการอาเจียนของผู้ป่วย หลังทำความสะอาดทิ้งหน้ากากและถุงมือของตนเองทุกครั้ง และล้างมือ

 

ขั้นตอนการถอดอุปกรณ์ป้องกันตัวเองของผู้ดูแล ทำตามลำดับดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

 1. ถอดถุงมือทิ้งถังขยะที่มีฝาปิด                                                
 2. ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล                                            
 3. ถอดหน้ากากอนามัย (จับที่สายคล้อง)                                   
 4. ล้างมือด้วยสบู่ หรือ alcohol hand rub

                                                       

การทำความสะอาด

 1. ทำความสะอาดพื้นผิว อุปกรณ์ที่จับบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู โต๊ะ ห้องน้ำ โทรศัพท์ แป้นพิมพ์ ทุกวันด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำ 99 ส่วน)
 2. ซักเสื้อผ้า เครื่องนอนที่เลอะเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ หรือสารคัดหลั่งจากร่างกายด้วยสบู่หรือผงซักฟอกและน้ำ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60-90 องศาเซลเซียส
 3. ใส่ถุงมือก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง หลังทำความสะอาดให้ถอดถุงมือทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิด และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

 

 

คู่มือ ออนไลน์ 

อ้างอิงจาก https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html