ศูนย์การแพทย์ ศูนย์การแพทย์

คลินิกตรวจสุขภาพ Check up Center

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคคลทั่วไป กลุ่มลูกค้าองค์กร ทั้งส่วนราชการ และเอกชน แนะนำให้เหมาะสมตามช่วงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ คัดกรองความเจ็บป่วยก่อนก่อนโรค ประเมินความเสี่ยงของโรคต่างๆ รวมถึงการออกใบรับรองแพทย์ การฉีดวัคซีน เวชศาสตร์การท่องเที่ยวสำหรับท่องเที่ยว ดูงาน หรือศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคในอนาคต การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการดูแลสุขภาพ เราสามารถตรวจพบความผิดปกติของร่างกาย ได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการจากผลตรวจสุขภาพ เพื่อให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เกิดโรคได้
 

การบริการตรวจสุขภาพ

 • การตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • การประเมินสุขภาพจากประวัติผู้ป่วย
 • การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Acuity)
 • การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกลาง (Lab)
 • การตรวจทางรังสีวิทยา ได้แก่ เอกซเรย์ปอด อัลตราซาวด์ ตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบ 3 มิติพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
 • การตรวจสุขภาพประเมินความเสี่ยงมะเร็งนรีเวช ได้แก่ ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพิเศษ การตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพิเศษร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (Liquid bases cytology + HPV DNA Screening Test) ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ ตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนรีเวช
 • ตรวจความหนาแน่นของกระดูก
 • การฉีดวัคซีน

การบริการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท

ให้บริการตรวจสุขภาพแบบเป็นกลุ่ม สามารถให้บริการได้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
หากท่านสนใจสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่องานประชาสัมพันธ์และการตลาด โทร. 0 2576 6833-35
 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 2. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 3. ควรหลีกเลี่ยงน้ำหวานหรือน้ำอัดลม หรืออาหารหวานจัด เพราะอาจจะทำให้ปัสสาวะมีน้ำตาลปน
 4. ตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระควรเก็บในวันที่นัดตรวจเท่านั้น 
 5. การตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจปัสสาวะของสุภาพสตรี ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนแล้ว 7 วัน  เพราะอาจทำให้มีเลือดปนเปื้อนได้
 6. สุภาพสตรีที่สงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
 • ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคติดต่อทางเลือด
 • ปรึกษาก่อนการรับวัคซีนต่างๆ

Contact

Phone:

0 2576 6153

0 2576 6156

Service Hours

ในเวลาทำการ

ติดต่อรับบริการที่ ชั้น 3 อาคารข้าราชบริพาร

วันจันทร์  07.00 - 16.00 น.
วันอังคาร  07.00 - 16.00 น.
วันพุธ  07.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี  07.00 - 16.00 น.
วันศุกร์  07.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้ที่มีการนัดหมายไว้แล้วเท่านั้น

นอกเวลาทำการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

หมายเลขโทรศัทพ์ติดต่อนัดหมาย 0 2576 6820

ติดต่อรับบริการที่  ชั้น 2 โซนบี อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

วันจันทร์  -
วันอังคาร  -
วันพุธ  -
วันพฤหัสบดี  -
วันศุกร์  -
วันเสาร์ 08.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์  -
 


Location

คลินิกตรวจสุขภาพ

ชั้น 3 อาคารข้าราชบริพาร ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 

 

Contact

Service Hours

วันจันทร์-วันศุกร์:

08.00-20.00 น.

วันเสาร์:

08.00-19.00 น.

วันอาทิตย์:

08.00-20.00 น.

Location

ศูนย์สุขภาพสตรี

อาคารโรงพยาบาล..ชั้น 3 ด้านใต้ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวา เดินตรงไปคลินิกที่ 2 ด้านขวา

โรงพยาบาล... 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย