ห้องพักผู้ป่วย ห้องพักผู้ป่วย

ห้องพักผู้ป่วย ห้องพักผู้ป่วย

 

อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด 100 เตียง 

หอผู้ป่วยใน - ห้องเดี่ยว
 

 

หอผู้ป่วยใน – ห้องรวม 2 เตียง 

 

หอผู้ป่วยใน – ห้องรวม 4 เตียง

 

อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด 50 เตียง

 
แผนกผู้ป่วยใน ประกอบด้วย
 
ห้องผู้ป่วยรวม พื้นที่ใช้สอยประมาณ 440 ตร.ม. แบ่งออกเป็น 4 โซน โดยมีเตียงผู้ป่วยในรวมจำนวนทั้งหมด 30 เตียง เน้นการใช้งานที่คล่องตัว ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ใกล้ชิดกับเคาน์เตอร์พยาบาล พร้อมห้องให้คำปรึกษาส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยและญาติ
 
ห้องผู้ป่วยเดี่ยว พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตร.ม. มีห้องพักผู้ป่วยเดี่ยวทั้งหมด 4 ห้อง ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนรับรองแขก และห้องน้ำในตัว 1 ห้อง 
 
ห้องผู้ป่วยวิกฤต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 270 ตร.ม. เชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างพักฟื้นที่โรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยข้างเตียง (Bedside Monitor) พร้อมด้วยเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 16 Lead ที่ทำให้แพทย์สามารถเข้ามาดูอาการคนไข้ด้วยระบบการทำงานของ Bedside Monitor ที่สามารถเก็บข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วยทั้งหมดโดยแพทย์สามารถเรียกดูข้อมูลผู้ป่วยประเมินผลการรักษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้ และยังเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างแพทย์และพยาบาล เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ป่วยในหอวิกฤตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น