ประกาศรายการยาคัดเลือก ประกาศรายการยาคัดเลือก

ประกาศรายการยาคัดเลือก ประกาศรายการยาคัดเลือก

 

เอกสารที่-1-แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการเสนอยาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เอกสารที่-2-แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารการเสนอยาเข้าในบัญชียาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เอกสารที่-3-แบบฟอร์มส่งพร้อมเอกสารเสนอยาเข้าในบัญชียาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เอกสารที่-4-รายละเอียดการส่งเอกสาร


รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2565

รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2565

รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 14 ต.ค. 2565

รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 6 ต.ค. 2565

รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ย. 2565

รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 10 ส.ค. 2565

รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 5 เม.ย. 2565

รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565


รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 4 ต.ค. 2564

รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 19 มี.ค. 2564

รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 3 มี.ค. 2564

รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.พ. 2564

รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.พ. 2564

รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค. 2564

รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 28 ม.ค. 2564

รายการยาคัดเลือก-ประกาศ ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564


ประกาศยกเลิกรายการยาคัดเลือก

ยกเลิกการคัดเลือกยา ณ วันที่ 8 ก.ย. 2565