ตราสัญลักษณ์ Symbol

ตราสัญลักษณ์ Symbol

 

 

อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเป็นตัวอักษร ‘จภ’ ในรูปทรงหัวใจภายใต้พระเกี้ยว มาเป็นตราสัญลักษณ์

ลักษณะตัวอักษรสื่อถึงความเป็นองค์กรที่ทันสมัยใช้รูปแบบตัวอักษรที่อ่านง่าย มีหัวตามรูปแบบอักขระภาษาไทยและมีความพิเศษที่ปลายตัวอักษรมีการตวัดตามแบบอักษรไทยดั้งเดิมสอดรับกับรูปลักษณ์และลายเส้นของพระเกี้ยว

 

สีประจำองค์กร

สีส้มเป็นสีประจำพระองค์ ซึ่งเป็นที่ถ่ายทอดถึงเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเป็นสีที่ให้ความรู้สึกเป็นมิตร

สีน้ำเงิน เป็นตัวแทนขององค์ความรู้ ความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ

 

 

อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อของ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ซึ่งเป็นตัวอักษร ‘จภ’ ในรูปทรงหัวใจภายใต้พระเกี้ยว มาเป็นตราสัญลักษณ์ขององค์ก

ลักษณะตัวอักษรสื่อถึงความเป็นองค์กรที่ทันสมัย

ใช้รูปแบบตัวอักษรที่อ่านง่าย มีหัวตามรูปแบบอักขระภาษาไทย

และมีความพิเศษที่ปลายตัวอักษรมีการตวัดตามแบบอักษรไทยดั้งเดิม

สอดรับกับรูปลักษณ์และลายเส้นของพระเกี้ยว

 

สีประจำองค์กร

สีส้มเป็นสีพระจำพระองค์ฯ ซึ่งเป็นที่ถ่ายทอดถึงเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเป็นสีที่ให้ความรู้สึกเป็นมิตร

 

สีน้ำเงิน เป็นตัวแทนขององค์ความรู้ ความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ