โครงการ Project

งานแถลงข่าว เปิดตัว "ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด" งานแถลงข่าว เปิดตัว "ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด"

ด้วยพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยทุกระดับ ให้ได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน ทรงมีพระดำริให้ขยายการให้บริการจากโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งเป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจร และสร้างโรงพยาบาลส่วนต่อขยายมายังอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีศูนย์หัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งในศูนย์แห่งความเป็นเลิศ  ที่มีศักยภาพในการรองรับดูแลผู้ป่วยหัวใจครบทุกสาขาและครบวงจร 

โดยในปี 2562 นี้ ทางศูนย์หัวใจและหลอดเลือดได้เปิดให้บริการ ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด (Hybrid Endovascular Operating Theatre) อัจฉริยะแห่งการผสมผสานห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดรวมกับห้องผ่าตัดที่ทันสมัย เพื่อการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพของศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจเชี่ยวชาญด้านเครื่องหัวใจและปอดเทียม และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนให้ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และทันเวลา พร้อมเทคโนโลยีล่าสุดเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว แบบ flex move พร้อมระบบการเคลื่อนที่ของ C-arm เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระรอบตัวผู้ป่วยและทุกตำแหน่งของห้องผ่าตัด  ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ 58 นิ้วทำให้สามารถแสดงภาพหลอดเลือดได้อย่างชัดเจน พร้อมด้วยเทคนิคพิเศษในการเก็บข้อมูลภาพได้ทั้งขณะหมุนไป    และกลับสามารถนำภาพจากเครื่อง CT และ MRI มาสร้างเป็นภาพ 3 มิติ เพื่อกำหนดตำแหน่งหลอดเลือดได้อย่างแม่นยำ (Vascular Navigation) เพิ่มศักยภาพในด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ให้ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

Download - Press Release งานแถลงข่าว (PDF)

Download - Press Release งานแถลงข่าว (word)

Download - ข้อมูลห้องผ่าตัด OR Hybrid

Download - Brochure

ด้วยพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยทุกระดับ ให้ได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน ทรงมีพระดำริให้ขยายการให้บริการจากโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งเป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจร และสร้างโรงพยาบาลส่วนต่อขยายมายังอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีศูนย์หัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งในศูนย์แห่งความเป็นเลิศ  ที่มีศักยภาพในการรองรับดูแลผู้ป่วยหัวใจครบทุกสาขาและครบวงจร 

โดยในปี 2562 นี้ ทางศูนย์หัวใจและหลอดเลือดได้เปิดให้บริการ ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด (Hybrid Endovascular Operating Theatre) อัจฉริยะแห่งการผสมผสานห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดรวมกับห้องผ่าตัดที่ทันสมัย เพื่อการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพของศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจเชี่ยวชาญด้านเครื่องหัวใจและปอดเทียม และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนให้ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และทันเวลา พร้อมเทคโนโลยีล่าสุดเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว แบบ flex move พร้อมระบบการเคลื่อนที่ของ C-arm เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระรอบตัวผู้ป่วยและทุกตำแหน่งของห้องผ่าตัด  ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ 58 นิ้วทำให้สามารถแสดงภาพหลอดเลือดได้อย่างชัดเจน พร้อมด้วยเทคนิคพิเศษในการเก็บข้อมูลภาพได้ทั้งขณะหมุนไป    และกลับสามารถนำภาพจากเครื่อง CT และ MRI มาสร้างเป็นภาพ 3 มิติ เพื่อกำหนดตำแหน่งหลอดเลือดได้อย่างแม่นยำ (Vascular Navigation) เพิ่มศักยภาพในด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ให้ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

Download - Press Release งานแถลงข่าว (PDF)

Download - Press Release งานแถลงข่าว (word)

Download - ข้อมูลห้องผ่าตัด OR Hybrid

Download - Brochure