โครงการ Project

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test โดยจองสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. และเข้ารับบริการตรวจ ณ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฟรี ได้แล้ววันนี้ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test โดยจองสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. และเข้ารับบริการตรวจ ณ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฟรี ได้แล้ววันนี้


 
สำหรับสตรีไทยทุกสิทธิการรักษาสามารถจองสิทธิตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเข้ารับบริการตรวจ ณ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฟรี ได้แล้ววันนี้
 
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test ฟรี ตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สงวนสิทธิ์สำหรับสตรีไทยทุกสิทธิการรักษา อายุระหว่าง 30-60 ปี ที่ได้ทำการจองนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น
 
 
ขั้นตอนการรับสิทธิ์
 
 1. จองคิวนัดหมายการเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ล่วงหน้าเท่านั้น 
 2. กดเลือกเมนู Health Wallet
 3. เลือก สิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับ กดเลือก ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
 4. หน้าจอแสดงรายการสิทธิประโยชน์ย่อย กดเลือก ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA
 5. หน้าจอแสดงสิทธิที่ได้รับ กดเลือก ดูหน่วยบริการ
 6. เลือกค้นหาหน่วยบริการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 7. กด นัดหมาย และเลือกวัน เวลา ที่ต้องการนัดหมายเข้ารับบริการ
 8. กด ยืนยัน การนัดหมาย
 9. ระบบแสดงหน้าจอนัดหมายสำเร็จ
 
วิธีการยืนยันตัวตนด้วย QR Code (Health ID) ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 
 1. เข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
 2. กดเลือกเมนู กระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet)
 3. กดเลือก Health ID
 4. ดูรายละเอียดบริการแนะนำ กดเลือก สปสช. (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 5. กดเลือก สร้าง QR Health ID เพื่อใช้แทนบัตรประชาชนที่หน่วยบริการ
 6. กด เริ่มต้นยืนยันตัวตน
 7. เริ่มสแกนบัตรประชาชน และถ่ายรูปใบหน้า
 8. รอระบบตรวจสอบข้อมูล หลังจากยืนยันสำเร็จให้ กลับหน้าหลัก
 9. กดเลือก Health ID อีกครั้ง ระบบจะแสดง QR Code (Health ID) ประจำตัว
 
 
นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”เข้ารับบริการตามวันเวลาที่นัดหมาย
 
สามารถเข้ารับบริการตรวจได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 

 


 
สำหรับสตรีไทยทุกสิทธิการรักษาสามารถจองสิทธิตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” และเข้ารับบริการตรวจ ณ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฟรี ได้แล้ววันนี้
 
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test ฟรี ตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สงวนสิทธิ์สำหรับสตรีไทยทุกสิทธิการรักษา อายุระหว่าง 30-60 ปี ที่ได้ทำการจองนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” เท่านั้น
 
 
ขั้นตอนการรับสิทธิ์
 
 1. จองคิวนัดหมายการเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” ล่วงหน้าเท่านั้น 
 2. กดเลือกเมนู Health Wallet
 3. เลือก สิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับ กดเลือก ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
 4. หน้าจอแสดงรายการสิทธิประโยชน์ย่อย กดเลือก ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA
 5. หน้าจอแสดงสิทธิที่ได้รับ กดเลือก ดูหน่วยบริการ
 6. เลือกค้นหาหน่วยบริการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 7. กด นัดหมาย และเลือกวัน เวลา ที่ต้องการนัดหมายเข้ารับบริการ
 8. กด ยืนยัน การนัดหมาย
 9. ระบบแสดงหน้าจอนัดหมายสำเร็จ
วิธีการยืนยันตัวตนด้วย QR Code (Health ID) ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 1. เข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตังค์
 2. กดเลือกเมนู กระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet)
 3. กดเลือก Health ID
 4. ดูรายละเอียดบริการแนะนำ กดเลือก สปสช. (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 5. กดเลือก สร้าง QR Health ID เพื่อใช้แทนบัตรประชาชนที่หน่วยบริการ
 6. กด เริ่มต้นยืนยันตัวตน
 7. เริ่มสแกนบัตรประชาชน และถ่ายรูปใบหน้า
 8. รอระบบตรวจสอบข้อมูล หลังจากยืนยันสำเร็จให้ กลับหน้าหลัก
 9. กดเลือก Health ID อีกครั้ง ระบบจะแสดง QR Code (Health ID) ประจำตัว
 
 
นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ แอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์”เข้ารับบริการตามวันเวลาที่นัดหมาย
 
สามารถเข้ารับบริการตรวจได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์