โครงการ Project

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ Bhadra Maha Rajanusorn Medical Centre

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

> วีดีทัศน์โครงการ

> รายละเอียด
 

 

90th Anniversary Celebration of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Bromnabibibit, Chulabhorn Hospital Building, extension of 400 beds within the Government Complex, Chaengwattana Road.

> Watch Video