ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

แถลงข่าวและเยี่ยมชม “ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด” แถลงข่าวและเยี่ยมชม “ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด”

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและเยี่ยมชม “ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด” อัจฉริยะแห่งการผสมผสานสู่ความเป็นเลิศ ด้านการผ่าตัดผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก
 
ด้วยพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยทุกระดับ ให้ได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน ทรงมีพระดำริให้ขยายการให้บริการจากโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งเป็นการรักษาโรคทั่วไป และสร้างอาคารโรงพยาบาลส่วนต่อขยายมายังอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีศูนย์หัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งในศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ที่มีศักยภาพในการรองรับดูแลผู้ป่วยหัวใจ ครบทุกสาขาและทุกสิทธิการรักษา พร้อมแพทย์เฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือดเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในปี พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยังคงมุ่งมั่นสืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานในด้านของการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ ยกระดับการรักษาให้ทัดเทียมนานาประเทศ โดยศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ได้เปิดให้บริการ ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด (Hybrid Endovascular Operating Theatre) อัจฉริยะแห่งการผสมผสานห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดรวมกับห้องผ่าตัดที่ทันสมัย พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว แบบ flex move พร้อมระบบการเคลื่อนที่ของ C-arm เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระรอบตัวผู้ป่วยและทุกตำแหน่งของห้องผ่าตัด หน้าจอขนาดใหญ่ 58 นิ้วแสดงภาพหลอดเลือดได้ชัดเจน และเทคนิคพิเศษในการเก็บข้อมูลภาพได้ทั้งขณะหมุนไปและกลับ สามารถนำภาพจากเครื่อง CT และ MRI มาสร้างเป็นภาพ 3 มิติ เพื่อกำหนดตำแหน่งหลอดเลือดได้อย่างแม่นยำ (Vessel Navigator) เพิ่มศักยภาพในด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางหัวใจ ระบบหลอดเลือด และทรวงอก ให้ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ แผลเล็ก เจ็บน้อย ทันเวลา
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว และเข้าเยี่ยมชม “ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด Hybrid Endovascular Operating Theatre” ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและเยี่ยมชม “ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด” อัจฉริยะแห่งการผสมผสานสู่ความเป็นเลิศ ด้านการผ่าตัดผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก
 
ด้วยพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยทุกระดับ ให้ได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน ทรงมีพระดำริให้ขยายการให้บริการจากโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งเป็นการรักษาโรคทั่วไป และสร้างอาคารโรงพยาบาลส่วนต่อขยายมายังอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีศูนย์หัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งในศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ที่มีศักยภาพในการรองรับดูแลผู้ป่วยหัวใจ ครบทุกสาขาและทุกสิทธิการรักษา พร้อมแพทย์เฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือดเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในปี พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยังคงมุ่งมั่นสืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานในด้านของการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ ยกระดับการรักษาให้ทัดเทียมนานาประเทศ โดยศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ได้เปิดให้บริการ ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด (Hybrid Endovascular Operating Theatre) อัจฉริยะแห่งการผสมผสานห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดรวมกับห้องผ่าตัดที่ทันสมัย พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว แบบ flex move พร้อมระบบการเคลื่อนที่ของ C-arm เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระรอบตัวผู้ป่วยและทุกตำแหน่งของห้องผ่าตัด หน้าจอขนาดใหญ่ 58 นิ้วแสดงภาพหลอดเลือดได้ชัดเจน และเทคนิคพิเศษในการเก็บข้อมูลภาพได้ทั้งขณะหมุนไปและกลับ สามารถนำภาพจากเครื่อง CT และ MRI มาสร้างเป็นภาพ 3 มิติ เพื่อกำหนดตำแหน่งหลอดเลือดได้อย่างแม่นยำ (Vessel Navigator) เพิ่มศักยภาพในด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางหัวใจ ระบบหลอดเลือด และทรวงอก ให้ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ แผลเล็ก เจ็บน้อย ทันเวลา
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว และเข้าเยี่ยมชม “ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด Hybrid Endovascular Operating Theatre” ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น