ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 CRA Charity Run 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 3