ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมวิชาการ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 1 "Implementation of Hybrid Operating Theatre Model for Cardiothoracic and Vascular Surgery ประชุมวิชาการ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 1 "Implementation of Hybrid Operating Theatre Model for Cardiothoracic and Vascular Surgery

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 1 "Implementation of Hybrid Operating Theatre Model for Cardiothoracic and Vascular Surgery
 
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 1 "Implementation of Hybrid Operating Theatre Model for Cardiothoracic and Vascular Surgery ใน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนสมัคร ( ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ http://orhybridheartcentre.cra.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08 7211 6495
 
" ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา "
 
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 1 "Implementation of Hybrid Operating Theatre Model for Cardiothoracic and Vascular Surgery
 
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 1 "Implementation of Hybrid Operating Theatre Model for Cardiothoracic and Vascular Surgery ใน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
 
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนสมัคร ( ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ www.orhybridheartcentre.cra.ac.th 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08 7211 6495
 
" ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา "