ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00-15.00 น. งานประชุมวิชาการอายุรกรรม ครั้งที่ 1 โธ้รงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในหัวข้อ “An Unusual Symptom Leads to Cancer Diagnosis” ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการอายุรกรรม ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในหัวข้อ “An Unusual Symptom Leads to Cancer Diagnosis”