ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

“Close the Care gap” ลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็งสู่ความเท่าเทียมด้านการรักษา”

4 กุมภาพันธ์ของทุกปี สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (Union for International Cancer Control, UICC) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ได้กำหนดให้เป็น "วันมะเร็งโลก" หรือ "World Cancer Day" เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็ง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมเสวนาเนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ ภายใต้แคมเปญรณรงค์ “Close the Care gap” ลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็งสู่ความเท่าเทียมด้านการรักษา” ในศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:30 – 12:30 น.

พบกับ

• ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ นายกสมาคมมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
• นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารีย์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
• นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
• ผศ.พญ.ดร.ร.ต.ท.หญิงภูรี อนันตโชติ
• ผศ.นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• พญ.จอมธนา ศิริไพบูลย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• คุณศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง
• Mr.Omar Akhtar, HEOR Director APAC, Ipsos
• ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์
• คุณพิภู พุ่มแกล้วกล้า พิธีกรผู้ดำเนินรายการ
 
ร่วมกิจกรรมถามตอบภายใต้หัวข้อ “Close the Care gap” ลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง สู่ความเท่าเทียมด้านการรักษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมและรับชมผ่านทาง Facebook live: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, SpringNew, Nation, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก