กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดช่องทางการ“รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง”ด้วยบริการพบแพทย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดช่องทางการ“รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง”ด้วยบริการพบแพทย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล

 

 

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดใช้ LINE ให้ผู้ป่วยมะเร็งปรึกษาลดการมาโรงพยาบาล พร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ป่วยเก่าหาหมอผ่านมือถือ ส่งยาถึงบ้าน ชำระค่ารักษาผ่านแอพ “รักษาแบบมีระยะห่าง” เพื่อสุขภาพของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตาม มาตรการ รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงได้มีการปรับใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบมีระยะห่าง รวมถึงลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นเพื่อเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการเผชิญหน้า ของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษาพยาบาลทุกส่วนงาน

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงได้เปิดช่องทางการ“รักษาแบบมีระยะห่าง”ด้วยบริการพบแพทย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ผ่านมือถือ พร้อมชำระค่ารักษาผ่านแอพพลิเคชั่น และบริการส่งยาถึงบ้านให้โดยไม่มีค่าบริการจัดส่งทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว รวมทั้งเปิดช่องทางให้ผู้ป่วยมะเร็งทั้งผู้ป่วยใหม่ที่ต้องการเข้ามาปรึกษาและรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผู้ป่วยเก่าที่มีนัดหมายอยู่แล้วไม่ต้องออกจากบ้านและเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเดินทางไปยังที่ชุมชนต่างๆ ซึ่งผู้ป่วยมะเร็งถือเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหากติดเชื้อ COVID-19 โดยผู้ป่วยมะเร็งสามารถส่งข้อมูลล่วงหน้าปรึกษาแพทย์มะเร็งผ่าน LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ค้นหาชื่อว่า Chulabhornhospital ในแอพพลิเคชั่น LINE ที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แล้วเพิ่มโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นเพื่อนเพื่อใช้บริการได้แล้ววันนี้

 

สำหรับช่องทางการให้บริการ“รักษาแบบมีระยะห่าง”ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นี้จะประกอบไปด้วย

 1. บริการหาหมอผ่านมือถือ (Tele-Medicine) สำหรับผู้ป่วยเก่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่มีนัดหมายกับศูนย์/คลินิกต่างๆ ผู้ป่วยอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาต่อเนื่องในการรักษาโรคเรื้อรัง และอยู่ในระยะที่ควบคุมโรคได้ดี และแพทย์คัดกรองแล้วสามารถพบแพทย์ผ่านมือถือได้ โดยมีขั้นตอนการรับบริการ ดังนี้
 • ยืนยันการนัดหมายพบแพทย์ผ่านมือถือกับศูนย์การรักษาที่ท่านเข้ารับบริการ
 • คลินิกติดต่อหาผู้ป่วยในวัน-เวลาที่นัดหมายไว้
 • ปรึกษาแพทย์ผ่านเบอร์มือถือ ผ่านไลน์คอลหรือวิดีโอคอล หรือ ผ่าน Facetime สำหรับผู้ใช้ไอโฟน
 • รอรับ SMS แจ้งค่ารักษาพยาบาล
 • ชำระเงินค่ารักษาผ่านแอพธนาคารต่างๆ พร้อมยืนยันที่อยู่จัดส่งยาทาง [email protected]การเงิน รพ.จุฬาภรณ์
 • บริการจัดส่งยาด้วยระบบ EMS ทางไปรษณีย์ถึงบ้าน ฟรีค่าบริการจัดส่งทั่วประเทศ

 1. บริการปรึกษาโรคมะเร็งผ่าน LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่และผู้ป่วยมะเร็งเก่าที่มีนัดรับบริการรักษาด้านต่างๆ อาทิ ให้ยาเคมีบำบัด ติดตามอาการ ผ่าตัดมะเร็ง ฉายรังสีรักษา ตรวจเพทซีทีสแกน หากผู้ป่วยไม่อยากมาโรงพยาบาลในช่วงนี้สามารถปรึกษาผ่านไลน์โดยเลือกเมนู “ปรึกษาโรคมะเร็ง” เพื่อเข้าถึงช่องทางการปรึกษาในคลินิกมะเร็งต่างๆของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ผู้ป่วยมีนัดหมายเข้ารับบริการรักษา

 

 

สำหรับช่องทางการบริการตรวจรักษาแบบมีระยะห่างทั้งหมดนี้ หลักๆได้ใช้ช่องทางที่คุ้นเคยอย่าง LINE ซึ่งทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางเพื่อเชื่อมต่อบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เข้ากับผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดย LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เริ่มเปิดเมนูให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรทุกกลุ่ม รวมถึงตระหนักถึงผู้รับบริการที่ยังมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้สามารถหาหมอรับยาอยู่ที่บ้านได้เสมือนการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับทุกคนและประเทศชาติ

 

“รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง”
....ให้ผู้ป่วย....และ....ผู้ให้บริการรักษา....
ลดการเผชิญหน้าและมีระยะห่างกันทางสังคม
S o c i a l D i s t a n c i n g
ป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
เพื่อสุขภาพของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา

 

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดใช้ LINE ให้ผู้ป่วยมะเร็งปรึกษาลดการมาโรงพยาบาล พร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ป่วยเก่าหาหมอผ่านมือถือ ส่งยาถึงบ้าน ชำระค่ารักษาผ่านแอพ “รักษาแบบมีระยะห่าง” เพื่อสุขภาพของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงได้มีการปรับใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบมีระยะห่าง รวมถึงลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นเพื่อเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการเผชิญหน้า ของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษาพยาบาลทุกส่วนงาน

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงได้เปิดช่องทางการ“รักษาแบบมีระยะห่าง”ด้วยบริการพบแพทย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ผ่านมือถือ พร้อมชำระค่ารักษาผ่านแอพพลิเคชั่น และบริการส่งยาถึงบ้านให้โดยไม่มีค่าบริการจัดส่งทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว รวมทั้งเปิดช่องทางให้ผู้ป่วยมะเร็งทั้งผู้ป่วยใหม่ที่ต้องการเข้ามาปรึกษาและรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผู้ป่วยเก่าที่มีนัดหมายอยู่แล้วไม่ต้องออกจากบ้านและเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเดินทางไปยังที่ชุมชนต่างๆ ซึ่งผู้ป่วยมะเร็งถือเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหากติดเชื้อ COVID-19 โดยผู้ป่วยมะเร็งสามารถส่งข้อมูลล่วงหน้าปรึกษาแพทย์มะเร็งผ่าน LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ค้นหาชื่อว่า Chulabhornhospital ในแอพพลิเคชั่น LINE ที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แล้วเพิ่มโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นเพื่อนเพื่อใช้บริการได้แล้ววันนี้

 

สำหรับช่องทางการให้บริการ“รักษาแบบมีระยะห่าง”ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นี้จะประกอบไปด้วย

 1. บริการหาหมอผ่านมือถือ (Tele-Medicine) สำหรับผู้ป่วยเก่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่มีนัดหมายกับศูนย์/คลินิกต่างๆ ผู้ป่วยอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาต่อเนื่องในการรักษาโรคเรื้อรัง และอยู่ในระยะที่ควบคุมโรคได้ดี และแพทย์คัดกรองแล้วสามารถพบแพทย์ผ่านมือถือได้ โดยมีขั้นตอนการรับบริการ ดังนี้
 • ยืนยันการนัดหมายพบแพทย์ผ่านมือถือกับศูนย์การรักษาที่ท่านเข้ารับบริการ
 • คลินิกติดต่อหาผู้ป่วยในวัน-เวลาที่นัดหมายไว้
 • ปรึกษาแพทย์ผ่านเบอร์มือถือ ผ่านไลน์คอลหรือวิดีโอคอล หรือ ผ่าน Facetime สำหรับผู้ใช้ไอโฟน
 • รอรับ SMS แจ้งค่ารักษาพยาบาล
 • ชำระเงินค่ารักษาผ่านแอพธนาคารต่างๆ พร้อมยืนยันที่อยู่จัดส่งยาทาง [email protected]การเงิน รพ.จุฬาภรณ์
 • บริการจัดส่งยาด้วยระบบ EMS ทางไปรษณีย์ถึงบ้าน ฟรีค่าบริการจัดส่งทั่วประเทศ

 

 

 1. บริการปรึกษาโรคมะเร็งผ่าน LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่และผู้ป่วยมะเร็งเก่าที่มีนัดรับบริการรักษาด้านต่างๆ อาทิ ให้ยาเคมีบำบัด ติดตามอาการ ผ่าตัดมะเร็ง ฉายรังสีรักษา ตรวจเพทซีทีสแกน หากผู้ป่วยไม่อยากมาโรงพยาบาลในช่วงนี้สามารถปรึกษาผ่านไลน์โดยเลือกเมนู “ปรึกษาแพทย์ผ่านไลน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง” เพื่อเข้าถึงช่องทางการปรึกษาในคลินิกมะเร็งต่างๆของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ผู้ป่วยมีนัดหมายเข้ารับบริการรักษา

 

 

 1. บริการส่งยาถึงบ้าน Medicine Delivery สำหรับผู้ป่วยที่ยังจำเป็นต้องเข้ามารับบริการด้วยตัวเองที่โรงพยาบาล และต้องได้รับยา โดยเมื่อผู้ป่วยพบแพทย์ที่คลินิกเสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้เลย และรอรับ SMS แจ้งค่ารักษาพยาบาล โดยเมื่อผู้ป่วยชำระเงินค่ารักษาผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารต่างๆ พร้อมยืนยันที่อยู่จัดส่งยาทาง LINE การเงิน รพ.จุฬาภรณ์เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถรอรับยาจากไปรษณีย์ไทยที่บ้านที่จัดส่งยาด่วนด้วยระบบ EMS ฟรีค่าบริการจัดส่งทั่วประเทศ รวมทั้งบริการรับยา DRIVE THRU กรณีต้องการรีฟิลยา หรือมีรายการยาที่ไม่สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดเตรียมจุดที่ให้ผู้รับบริการสามารถขับรถมารับยาได้ที่จุด DRIVE THRU หน้าอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ เพื่อลดการใกล้ชิดทางสังคมกับผู้รับบริการท่านอื่นๆ รวมถึงบุคลากรผู้ให้บริการส่วนงานต่างๆในโรงพยาบาล

 

 1. บริการสายด่วนปรึกษา COVID-19 สำหรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงช่วยเหลือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และมีข้อสงสัยต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับโรค COVID-19 จากบุคลากรทางการแพทย์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล สามารถปรึกษาแพทย์ได้ทาง COVID-19 Call Center โทร 06 4586 2420 และ 06 4586 2421 ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 – 20:00 น. หรือผู้ที่มีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยว่าจะได้รับเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็มีช่องทางการประเมินตนเองทาง LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บนเมนู “เรียนรู้สู้ภัย COVID-19” เพื่อลดการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น และอาจจะเสี่ยงต่อการรับหรือแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นถ้าออกจากบ้าน ดังนั้น ควรประเมินตนเองให้แน่ใจก่อนมาโรงพยาบาล

 

สำหรับช่องทางการบริการตรวจรักษาแบบมีระยะห่างทั้งหมดนี้ หลักๆได้ใช้ช่องทางที่คุ้นเคยอย่าง LINE ซึ่งทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางเพื่อเชื่อมต่อบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เข้ากับผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดย LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เริ่มเปิดเมนูให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรทุกกลุ่ม รวมถึงตระหนักถึงผู้รับบริการที่ยังมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้สามารถหาหมอรับยาอยู่ที่บ้านได้เสมือนการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับทุกคนและประเทศชาติ

 

“รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง”
....ให้ผู้ป่วย....และ....ผู้ให้บริการรักษา....
ลดการเผชิญหน้าและมีระยะห่างกันทางสังคม
S o c i a l D i s t a n c i n g
ป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
เพื่อสุขภาพของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา