กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2 รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2

สำนักวิชาการศึกษาคลิกนิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://acepccms.com
นัดสัมภาษณ์ วันที่ 3 มีนาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2576 6000 ต่อ 8762