กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3 ให้กับองค์กรและบริษัท ที่ยื่นความประสงค์เข้ามา ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3 ให้กับองค์กรและบริษัท ที่ยื่นความประสงค์เข้ามา

 
ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3
 
องค์กร/บริษัทได้รับการจัดสรรเพิ่ม 1,276 บริษัท เป็นจำนวน 338,419 คน
รวมจำนวนที่องค์กร/บริษัทได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 7,713 บริษัท เป็นจำนวน 1,117,719 คน
 
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 3 สูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่
1) ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 51.0 %
2) ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 22.3 %
3) ภาคธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 10.4 %
 
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรจากจำนวนที่ยื่นขอรับการจัดสรร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1) กลุ่มองค์กรด้านการศึกษา 100 %
2) ภาคองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 100 %
3) กลุ่มองค์กรการกุศล 100 %
 
องค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการโอนเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน
โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการยืนยันทางอีเมล จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรต่อไป
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อยู่ระหว่างการตรวจสอบแผนลำดับกลุ่มการฉีดตามความสำคัญ โดยจะประกาศการจัดสรรเฉพาะกลุ่มแยกจากองค์กรทั่วไปอีกครั้ง 
 
โปรดดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเพื่อจัดทำแผนการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามกลุ่มคนและภาคธุรกิจ ที่ https://vaccine.cra.ac.th พร้อมส่งเอกสารรับรองอื่น ๆ มาที่อีเมล : [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. เพื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้ถูกต้องตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และไม่ซ้ำซ้อนกับการกระจายวัคซีนหลัก
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
 
ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร.0 2078 9350
 
 
ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3
 
องค์กร/บริษัทได้รับการจัดสรรเพิ่ม 1,276 บริษัท เป็นจำนวน 338,419 คน
รวมจำนวนที่องค์กร/บริษัทได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 7,713 บริษัท เป็นจำนวน 1,117,719 คน
 
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 3 สูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่
1) ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 51.0 %
2) ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 22.3 %
3) ภาคธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 10.4 %
 
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรจากจำนวนที่ยื่นขอรับการจัดสรร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1) กลุ่มองค์กรด้านการศึกษา 100 %
2) ภาคองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 100 %
3) กลุ่มองค์กรการกุศล 100 %
 
องค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการโอนเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน
โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการยืนยันทางอีเมล จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรต่อไป
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อยู่ระหว่างการตรวจสอบแผนลำดับกลุ่มการฉีดตามความสำคัญ โดยจะประกาศการจัดสรรเฉพาะกลุ่มแยกจากองค์กรทั่วไปอีกครั้ง 
 
โปรดดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเพื่อจัดทำแผนการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามกลุ่มคนและภาคธุรกิจ ที่ https://vaccine.cra.ac.th พร้อมส่งเอกสารรับรองอื่น ๆ มาที่อีเมล : [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. เพื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้ถูกต้องตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และไม่ซ้ำซ้อนกับการกระจายวัคซีนหลัก
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
 
ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร.0 2078 9350