พระกรณียกิจ พระกรณียกิจ

5-6 ตุลาคม 2563 : โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ปี 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 5-6 ตุลาคม 2563 : โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ปี 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

5 ตุลาคม 2563 โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ปี 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” พร้อมด้วยคณะจิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอภูเพียง ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันฯ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 โดยมีประชาชนในชุมชนตำบลม่วงตึ๊ดและตำบลโดยรอบอำเภอภูเพียง ให้ความสนใจเดินทางมาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการฯ จำนวน 242 ราย รวมยอดสะสม 7 วัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,763 ราย

 

6 ตุลาคม 2563 โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ปี 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” พร้อมด้วยคณะจิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอภูเพียง ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันฯ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นวันสุดท้าย หลังจากออกหน่วยให้บริการฯ ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 8 วัน โดยวันนี้มีประชาชนในชุมชนตำบลม่วงตึ๊ดและตำบลโดยรอบอำเภอภูเพียงให้ความสนใจเดินทางมาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการฯ จำนวน 272 ราย

สำหรับพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ปี 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันฯ โควิด-19 แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบจังหวัดน่าน มาเป็นเวลาทั้งหมด 8 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 มีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนสมัครเป็นอาสาสมัครโครงการฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,035 ราย

5 ตุลาคม 2563 โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ปี 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” พร้อมด้วยคณะจิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอภูเพียง ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันฯ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 โดยมีประชาชนในชุมชนตำบลม่วงตึ๊ดและตำบลโดยรอบอำเภอภูเพียง ให้ความสนใจเดินทางมาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการฯ จำนวน 242 ราย รวมยอดสะสม 7 วัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,763 ราย

 

6 ตุลาคม 2563 โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ปี 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” พร้อมด้วยคณะจิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอภูเพียง ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันฯ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นวันสุดท้าย หลังจากออกหน่วยให้บริการฯ ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 8 วัน โดยวันนี้มีประชาชนในชุมชนตำบลม่วงตึ๊ดและตำบลโดยรอบอำเภอภูเพียงให้ความสนใจเดินทางมาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการฯ จำนวน 272 ราย

สำหรับพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ปี 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันฯ โควิด-19 แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบจังหวัดน่าน มาเป็นเวลาทั้งหมด 8 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 มีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนสมัครเป็นอาสาสมัครโครงการฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,035 ราย