ประกาศ เรียกคืนยาแลนซาร์ (Lanzaar) หรือ Losartan Potassium ขนาด 50 มก. เฉพาะบางรุ่นการผลิต ประกาศ เรียกคืนยาแลนซาร์ (Lanzaar) หรือ Losartan Potassium ขนาด 50 มก. เฉพาะบางรุ่นการผลิต