ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการชำระค่ารักษาพยาบาลออนไลน์ผ่านระบบ e-Payment ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการชำระค่ารักษาพยาบาลออนไลน์ผ่านระบบ e-Payment

 

Smart Payment ลดเสี่ยง เลี่ยงเงินสด

“ความปรกติใหม่ ที่อยากให้ผู้รับบริการทุกท่านคุ้นเคย”

ที่ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เรารณรงค์ให้ผู้รับบริการชำระค่ารักษาพยาบาลออนไลน์ผ่านระบบ e-Payment

 

เพียงแค่ผู้ป่วยหรือญาติผู้ติดตามผู้ป่วยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone)

ก็สามารถชำระเงินออนไลน์ เพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาการรอคอย

 

ขั้นตอนการชำระค่ารักษาพยาบาลออนไลน์

1) เมื่อผู้ป่วยพบแพทย์ในคลินิกต่าง ๆ ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติเรียบร้อยแล้ว ทางคลินิกจะให้บัตรเพื่อติดต่อการเงิน-ห้องยา

2) ที่หน้าจุดการเงิน-ห้องยา จะมีตู้คิวให้บริการ โดยผู้ป่วยกดแจ้งหมายเลขการเข้ารับบริการ (VN) และเบอร์โทรศัพท์ของสมาร์ทโฟนที่จะทำรายการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลออนไลน์ พร้อมกดเลือกบัตรคิวตามประเภทการให้บริการ ดังนี้

2.1 บัตรสีเหลือง (ไม่มียา)
      - ชำระเงินออนไลน์ (FAST TRACK)

      - ชำระเงินที่เคาน์เตอร์การเงิน

2.2 บัตรสีชมพู (มียากลับบ้าน)
      - ชำระเงินออนไลน์-รอรับยา (FAST TRACK)
      - ชำระเงินออนไลน์-ส่งยาทางไปรษณีย์ 
      - ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ 

2.3 บัตรสีฟ้า

      - ผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสุขภาพ

3) ทางโรงพยาบาลจะจัดส่ง SMS e-Invoice ถึงท่านเพื่อแจ้งยอดค่ารักษา โดยสามารถคลิกตามลิ้งค์ เพื่อดูรายละเอียดยอดการชำระเงินที่ท่านต้องชำระให้กับทางโรงพยาบาล

4) ตรวจสอบชื่อผู้ป่วย และยอดชำระพร้อมเลือกช่องทางการชำระเงินที่ท่านสะดวก และกด “ยืนยัน” โดยมี 2 วิธีในการชำระค่ารักษาออนไลน์ ดังนี้

วิธีที่ 1 Credit / Debit Card ชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต

• คลิกเลือกประเภทบัตร VISA / MASTERCARD

• กรอกข้อมูลหน้าบัตรเครดิต/เดบิต และกดชำระเงิน

• รับรหัส OTP ยืนยันการชำระเงิน

วิธีที่ 2 Prompt Pay ชำระผ่าน Mobile Banking

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ด/QR Code เพื่อชำระค่ารักษาผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร

• กดบันทึก/Save รูปคิวอาร์โค้ด/QR Code เข้าเครื่องโทรศัพท์

• เปิดแอปพลิเคชั่นธนาคาร

• เข้าเมนู สแกนจ่าย

• เลือกรูปภาพคิวอาร์โค้ด/QR Code ที่ท่านได้บันทึกเพื่อทำการชำระเงิน

 

กรณีผู้ป่วยที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ผู้ป่วยมียากลับบ้าน เมื่อชำระค่ารักษาทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้รอเรียกคิวเพื่อติดต่อรับใบเสร็จที่ช่องการเงินและรับยาที่ห้องจ่ายยา

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะเริ่มให้บริการชำระเงินออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์