บริการทางการแพทย์ “ปรกติวิถีใหม่” : กำหนดช่วงเวลานัดพบแพทย์ 10-15 นาที ต่อราย บริการทางการแพทย์ “ปรกติวิถีใหม่” : กำหนดช่วงเวลานัดพบแพทย์ 10-15 นาที ต่อราย

 
 
 
 
 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดตารางเวลาหาหมอคลินิกผู้ป่วยนอกให้นัดตรวจแพทย์ 10-15 นาทีต่อราย ตามมาตรการรักษาระยะห่าง (Physical Distancing) ผู้รับบริการทุกท่านกรุณานัดหมายกับศูนย์การรักษาต่างๆล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อความสะดวกและลดความแออัดในโรงพยาบาล
 
ขั้นตอนการรับบริการคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
• ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า กรุณานัดหมายเข้ารับบริการกับศูนย์/คลินิกต่างๆที่ท่านต้องการเข้ารับการรักษา
• มาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัดพบแพทย์ 30 นาที สำหรับกรณีไม่มีเจาะเลือดหรือตรวจคัดกรองอื่นๆก่อนพบแพทย์ กรณีมีเจาะเลือดหรือตรวจอื่นๆก่อนพบแพทย์ ทางโรงพยาบาลจะระบุเวลานัดลงทะเบียนในใบนัด ขอให้ผู้ป่วยมาตรงตามเวลาที่กำหนด
• ผู้รับบริการจะได้รับการตรวจตามเวลานัด กรณีมาหลังเวลานัดหมาย ท่านจะต้องรอคิวตรวจต่อท้ายจากผู้ที่มีคิวนัดหมายทั้งหมด ดังนั้น กรุณามาให้ตรงเวลานัด
 
สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีใบนัด
• ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน สามารถเข้ารับบริการได้ที่แผนกฉุกเฉิน
• ผู้ป่วยนอกที่มาเข้ารับบริการ จะต้องรอคิวในสถานที่ที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้ และรอคิวเข้ารับบริการภายหลังจากที่แพทย์ให้บริการตรวจผู้ที่มีนัดหมายเสร็จสิ้นแล้ว
 
ช่องทางการนัดหมายกับศูนย์การรักษาต่างๆ
 
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
• คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm
• ศูนย์เต้านม LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm
• ศูนย์สุขภาพสตรี โทร 02-576-6565/6589
• ศูนย์รังสีมะเร็งวิทยา โทร 02-576-6021-2
• ศูนย์รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา โทร 02-576-6298-9
• ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง โทร 0 2576 6229-30
1) คลินิกอายุรกรรมโรคไต
2) คลินิกอายุรกรรมโลหิตวิทยา
3) คลินิกอายุรกรรมประสาทวิทยา
4) คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหาร
5) คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซึม
6) คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
 
• คลินิกโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา โทร 0 2576 6811
• ศูนย์โรคมะเร็งตับ ตับอ่อน และท่อน้ำดี โทร 0 2576 6855-56
• คลินิกกุมารเวช โทร 0 2576 6229-30
• คลินิกศัลยกรรมทั่วไป โทร 0 2576 6229-30
• คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โทร 0 2576 6229-30
• ศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู โทร 02-576-6802-3
 
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ
• ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โทร 06 4585 5197
• คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด โทร 06 4585 5197
• คลินิกจักษุ โทร 06 4586 2418
• ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร 0 2765 5796
• คลินิกผิวหนังและเลเซอร์ โทร 0 2765 5735
• คลินิกอายุรกรรมเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โทร 0 2765 5741
• คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โทร 0 2765 5741
• คลินิกโรคไต โทร 0 2765 5741
• ศูนย์ภาพวินิจฉัยฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โทร 0 2765 5760 / 06 4585 5262
• คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอดและหลอดเลือด โทร 0 2765 5765
 
ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
• นัดหมายตรวจเพทสแกน โทร 09 6091 8369
• เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โทร 06 4585 5189 / 0 2576 6060-1
• คลินิกสูงวัยและความจำ โทร 06 4585 5189 / 0 2576 6060-1
 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา
Add LINE Official: @Chulabhornhospital > http://nav.cx/8DqLuQm
 
 
 
 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดตารางเวลาหาหมอคลินิกผู้ป่วยนอกให้นัดตรวจแพทย์ 10-15 นาทีต่อราย ตามมาตรการรักษาระยะห่าง (Physical Distancing) ผู้รับบริการทุกท่านกรุณานัดหมายกับศูนย์การรักษาต่างๆล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อความสะดวกและลดความแออัดในโรงพยาบาล
 
ขั้นตอนการรับบริการคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
• ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า กรุณานัดหมายเข้ารับบริการกับศูนย์/คลินิกต่างๆที่ท่านต้องการเข้ารับการรักษา
• มาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัดพบแพทย์ 30 นาที สำหรับกรณีไม่มีเจาะเลือดหรือตรวจคัดกรองอื่นๆก่อนพบแพทย์ กรณีมีเจาะเลือดหรือตรวจอื่นๆก่อนพบแพทย์ ทางโรงพยาบาลจะระบุเวลานัดลงทะเบียนในใบนัด ขอให้ผู้ป่วยมาตรงตามเวลาที่กำหนด
• ผู้รับบริการจะได้รับการตรวจตามเวลานัด กรณีมาหลังเวลานัดหมาย ท่านจะต้องรอคิวตรวจต่อท้ายจากผู้ที่มีคิวนัดหมายทั้งหมด ดังนั้น กรุณามาให้ตรงเวลานัด
 
สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีใบนัด
• ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน สามารถเข้ารับบริการได้ที่แผนกฉุกเฉิน
• ผู้ป่วยนอกที่มาเข้ารับบริการ จะต้องรอคิวในสถานที่ที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้ และรอคิวเข้ารับบริการภายหลังจากที่แพทย์ให้บริการตรวจผู้ที่มีนัดหมายเสร็จสิ้นแล้ว
 
ช่องทางการนัดหมายกับศูนย์การรักษาต่างๆ
 
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
• คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm
• ศูนย์เต้านม LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm
• ศูนย์สุขภาพสตรี โทร 02-576-6565/6589
• ศูนย์รังสีมะเร็งวิทยา โทร 02-576-6821-3
• ศูนย์รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา โทร 02-576-6298-9
• ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง โทร 0 2576 6229-30
1) คลินิกอายุรกรรมโรคไต
2) คลินิกอายุรกรรมโลหิตวิทยา
3) คลินิกอายุรกรรมประสาทวิทยา
4) คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหาร
5) คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซึม
6) คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
 
• คลินิกโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา โทร 0 2576 6811
• ศูนย์โรคมะเร็งตับ ตับอ่อน และท่อน้ำดี โทร 0 2576 6855-56
• คลินิกกุมารเวช โทร 0 2576 6229-30
• คลินิกศัลยกรรมทั่วไป โทร 0 2576 6229-30
• คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โทร 0 2576 6229-30
• ศูนย์เวชกรรม (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู) โทร 02-576-6802-3
 
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ
• ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โทร 06 4585 5197
• คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด โทร 06 4585 5197
• คลินิกจักษุ โทร 06 4586 2418
• ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร 0 2765 5796
• คลินิกผิวหนังและเลเซอร์ โทร 0 2765 5735
• คลินิกอายุรกรรมเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โทร 0 2765 5741
• คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โทร 0 2765 5741
• คลินิกโรคไต โทร 0 2765 5741
• ศูนย์ภาพวินิจฉัยฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โทร 0 2765 5760 / 06 4585 5262
• คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอดและหลอดเลือด โทร 0 2765 5765
 
ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
• นัดหมายตรวจเพทสแกน โทร 09 6091 8369
• เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โทร 06 4585 5189 / 0 2576 6060-1
• คลินิกสูงวัยและความจำ โทร 06 4585 5189 / 0 2576 6060-1
 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา
Add LINE Official: @Chulabhornhospital > http://nav.cx/8DqLuQm