ศูนย์การแพทย์ ศูนย์การแพทย์

ศูนย์สุขภาพสตรี Woman Health Center

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คือศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลสุขภาพทางเพศและปัญหาของสตรีทุกวัยรวมถึงให้คำปรึกษา และตรวจสุขภาพก่อนมีเพศสัมพันธ์หรือก่อนแต่งงาน รวมถึงการวางแผนก่อนมีบุตร การวางแผนชีวิตปัญหาสุขภาพทางเพศสัมพันธ์ของคู่สมรส ตลอดจนให้บริการในเชิงลึกของโรคทางนรีเวช มะเร็งนรีเวช การผ่าตัดผ่านกล้อง และสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน ด้วยมาตรฐานการดูแลรักษาระดับสากลและทันสมัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสูตินรีเวช
 
เราคือศูนย์การแพทย์ที่รวบรวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพทางด้านสูตินรีเวช และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่จะสามารถวิเคราะห์ตรวจหาสาเหตุของโรค และสืบค้นหาความเสี่ยงของโรคได้อย่างแม่นยำ พร้อมบริการรักษาพยาบาลสำหรับสุภาพสตรีในทุกช่วงวัย พร้อมด้วยกิจกรรมฟื้นฟูและบำบัดสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ 
 

บริการให้คำปรึกษาและรักษา

คลินิกทางนรีเวชทั่วไป 
ดูแลอาการผิดปกติทางนรีเวช อาทิ ปวดท้องน้อย ปวดประจำเดือน เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ตกขาวผิดปกติ ก้อนในอุ้งเชิงกราน ปัญหาทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงปัญหาเรื่องภายในสตรีในทุกๆประเด็น
 
คลินิกรักษามะเร็งนรีเวช 
ดูแลและเข้าถึงการรักษาเรื่องของมะเร็งทางด้านนรีเวชด้วยมาตรฐานสากล ครอบคลุมตั้งแต่ การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากดลูก การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิคขั้นสูง การคัดกรองมะเร็งรังไข่ การรักษามะเร็งนรีเวช ทั้งการผ่าตัด การให้เคมีบำบัด การฉายแสง 
 
คลินิกผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช 
เป็นการผ่าตัดที่ทันสมัย แผลเล็ก เจ็บน้อย และฟื้นตัวเร็ว ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้องและการผ่าตัดแบบไร้แผล
 
คลินิกรักษาอาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง และโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  
ให้การวินิจฉัยหาสาเหตุและดูแลรักษาผู้ป่วยที่ปวดท้องน้อยเรื้อรัง อย่างสหสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมถึงโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แบบครบวงจร
 
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก 
ให้คำปรึกษาและตรวจผู้ที่มีบุตรยาก
 
คลินิกสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน  
ดูแลและเข้าถึงปัญหาวัยแห่งความสำเร็จในช่วงก่อน และหลังหมดประจำเดือน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องกระดูกพรุนซึ่งอาจจะนำมาถึงสภาวะกระดูกหักได้

 

บริการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัย

 • ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยสูตินรีแพทย์ 
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ทางหน้าท้องส่วนล่างหรือทางช่องคลอด (Ultrasound lower abdomen or Trans-vagina ultrasound)
 • ตรวจอัลตร้าซาวน์แบบใส่น้ำในโพรงมดลูกหรือ  SIS (Saline Infusion Sonohysterograhphy)
 • ตรวจคัดกรองคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีใหม่ (Liquid base cytology)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)
 • การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
 • ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mineral Density, BMD) รวมถึงการตรวจเลือดเพื่อบอกภาวะของกระดูก (Bone marker) กรณีที่มีข้อบ่งชี้
 • ตรวจส่องกล้องปากมดลูก (Colposcopy)
 • ตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางรังสีขั้นสูงด้วยเครื่องซีทีสแกน (CT 128 slides) 
 • ตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางรังสีขั้นสูงด้วยเอ็มอาร์ไอ (MRI 3 Tesla) 
 • ตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางรังสีขั้นสูงด้วยการตรวจ PET-CT scan 
 • ตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางรังสีขั้นสูงด้วยการตรวจสแกนกระดูก (bone scan) 
 

บริการการรักษาที่ครบวงจร

 • การวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลภายหลังได้รับการวินิจฉัยว่าพบมะเร็งด้วยทีมวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง (Tumor Board)
 • การผ่าตัดทางมะเร็งนรีเวช อาทิ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด 
 • การผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช รวมถึงการผ่าตัดผ่านกล้องในมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งมดลูก 
 • การผ่าตัดผ่านกล้อง Full HD laparoscopic system รวมถึงการส่องกล้องดูโพรงมดลูก (Hysteroscopy)
 • การให้ยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก (Day care) และผู้ป่วยใน
 • การฉายแสงและใส่แร่ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย เทคนิคก้าวล้ำ
 • การฟื้นฟูและบำบัด
 
 • ปวดท้องน้อย ปวดประจำเดือน
 • เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
 • ตกขาวผิดปกติ
 • ก้อนในอุ้งเชิงกราน
 • ปัญหาทางเพศสัมพันธ์
 • ปัญหาเรื่องภายในของสตรีในทุกๆประเด็น
 • มะเร็งทางด้านนรีเวช
 • ปัญหาวัยสุขภาพสตรีวัยก่อนและหลังหมดประจำเดือน
 • ผู้มีบุตรยาก

มะเร็งปากมดลูก รู้เท่าทัน ป้องกันได้

 • มะเร็งปากมดลูก พบมากเป็นอันดับ 2 ในสตรีไทย รองจากมะเร็งเต้านม

 • อันดับ 2 ของมะเร็งที่คร่าชีวิตสตรีไทย ได้แก่มะเร็งปากมดลูก

 • ทุกๆ วันจะมี...สตรีไทยเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก ถึง 12 คน

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในฐานะโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริการตรวจรักษาโรคมะเร็ง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการช่วยลดอุบัติการณืและโอกาสเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงมาตรฐานการตรวจป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

"เพราะเราอยากให้สตรีไทยทุกคนมีสุขภาพดี ป้องกันและคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก"

 

โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าแพทย์กรณีนอกเวลาราชการ

 

Contact

Phone:

0 2576 6565 , 0 2576 6594 , 0 2576 6589

Fax:

 

E-mail:

 

Service Hours

วันจันทร์-วันศุกร์:

08.00 - 16.00 น.

คลินิกนอกเวลา:

วันจันทร์-วันศุกร์:

16.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ :

09.00 -16.00 น. 

วันอาทิตย์ :

9.00 -12.00 น. 

Location

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210