ศูนย์การแพทย์ ศูนย์การแพทย์

ศูนย์สุขภาพสตรี ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คือศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลสุขภาพทางเพศและปัญหาของสตรีทุกวัยรวมถึงให้คำปรึกษา และตรวจสุขภาพก่อนมีเพศสัมพันธ์หรือก่อนแต่งงาน รวมถึงการวางแผนก่อนมีบุตร การวางแผนชีวิตปัญหาสุขภาพทางเพศสัมพันธ์ของคู่สมรส ตลอดจนให้บริการในเชิงลึกของโรคทางนรีเวช มะเร็งนรีเวช การผ่าตัดผ่านกล้อง และสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน ด้วยมาตรฐานการดูแลรักษาระดับสากลและทันสมัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสูตินรีเวช
 
เราคือศูนย์การแพทย์ที่รวบรวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพทางด้านสูตินรีเวช และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่จะสามารถวิเคราะห์ตรวจหาสาเหตุของโรค และสืบค้นหาความเสี่ยงของโรคได้อย่างแม่นยำ พร้อมบริการรักษาพยาบาลสำหรับสุภาพสตรีในทุกช่วงวัย พร้อมด้วยกิจกรรมฟื้นฟูและบำบัดสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ 
 

บริการให้คำปรึกษาและรักษา

คลินิกทางนรีเวชทั่วไป 
ดูแลอาการผิดปกติทางนรีเวช อาทิ ปวดท้องน้อย ปวดประจำเดือน เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ตกขาวผิดปกติ ก้อนในอุ้งเชิงกราน ปัญหาทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงปัญหาเรื่องภายในสตรีในทุกๆประเด็น
 
คลินิกรักษามะเร็งนรีเวช 
ดูแลและเข้าถึงการรักษาเรื่องของมะเร็งทางด้านนรีเวชด้วยมาตรฐานสากล ครอบคลุมตั้งแต่ การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากดลูก การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิคขั้นสูง การคัดกรองมะเร็งรังไข่ การรักษามะเร็งนรีเวช ทั้งการผ่าตัด การให้เคมีบำบัด การฉายแสง 
 
คลินิกผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช 
เป็นการผ่าตัดที่ทันสมัย แผลเล็ก เจ็บน้อย และฟื้นตัวเร็ว ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้องและการผ่าตัดแบบไร้แผล
 
คลินิกรักษาอาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง และโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  
ให้การวินิจฉัยหาสาเหตุและดูแลรักษาผู้ป่วยที่ปวดท้องน้อยเรื้อรัง อย่างสหสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมถึงโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แบบครบวงจร
 
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก 
ให้คำปรึกษาและตรวจผู้ที่มีบุตรยาก
 
คลินิกสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน  
ดูแลและเข้าถึงปัญหาวัยแห่งความสำเร็จในช่วงก่อน และหลังหมดประจำเดือน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องกระดูกพรุนซึ่งอาจจะนำมาถึงสภาวะกระดูกหักได้

 

บริการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัย

 • ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยสูตินรีแพทย์ 
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ทางหน้าท้องส่วนล่างหรือทางช่องคลอด (Ultrasound lower abdomen or Trans-vagina ultrasound)
 • ตรวจอัลตร้าซาวน์แบบใส่น้ำในโพรงมดลูกหรือ  SIS (Saline Infusion Sonohysterograhphy)
 • ตรวจคัดกรองคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีใหม่ (Liquid base cytology)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)
 • การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
 • ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mineral Density, BMD) รวมถึงการตรวจเลือดเพื่อบอกภาวะของกระดูก (Bone marker) กรณีที่มีข้อบ่งชี้
 • ตรวจส่องกล้องปากมดลูก (Colposcopy)
 • ตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางรังสีขั้นสูงด้วยเครื่องซีทีสแกน (CT 128 slides) 
 • ตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางรังสีขั้นสูงด้วยเอ็มอาร์ไอ (MRI 3 Tesla) 
 • ตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางรังสีขั้นสูงด้วยการตรวจ PET-CT scan 
 • ตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางรังสีขั้นสูงด้วยการตรวจสแกนกระดูก (bone scan) 
 

บริการการรักษาที่ครบวงจร

 • การวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลภายหลังได้รับการวินิจฉัยว่าพบมะเร็งด้วยทีมวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง (Tumor Board)
 • การผ่าตัดทางมะเร็งนรีเวช อาทิ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด 
 • การผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช รวมถึงการผ่าตัดผ่านกล้องในมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งมดลูก 
 • การผ่าตัดผ่านกล้อง Full HD laparoscopic system รวมถึงการส่องกล้องดูโพรงมดลูก (Hysteroscopy)
 • การให้ยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก (Day care) และผู้ป่วยใน
 • การฉายแสงและใส่แร่ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย เทคนิคก้าวล้ำ
 • การฟื้นฟูและบำบัด
 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • ปวดท้องน้อย ปวดประจำเดือน
 • เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
 • ตกขาวผิดปกติ
 • ก้อนในอุ้งเชิงกราน
 • ปัญหาทางเพศสัมพันธ์
 • ปัญหาเรื่องภายในของสตรีในทุกๆประเด็น
 • มะเร็งทางด้านนรีเวช
 • ปัญหาวัยสุขภาพสตรีวัยก่อนและหลังหมดประจำเดือน
 • ผู้มีบุตรยาก

Contact

Service Hours

วันจันทร์-วันศุกร์:

08.00 - 16.00 น.

คลินิกนอกเวลา:

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี:

16.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ :

8.00 -16.00 น.

Location

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
54 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210