ศูนย์การแพทย์ ศูนย์การแพทย์

งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา Diagnostic Radiology

รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา  ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยอาศัยเครื่องมือทางรังสีที่ทันสมัยชนิดต่างๆ ขึ้นกับลักษณะอาการ และวัตถุ ประสงค์ของการตรวจ และลักษณะทางกายวิภาคของอวัยวะที่ต้องการตรวจ  โดยข้อมูลทางด้านภาพถ่ายรังสี และผลการตรวจทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในระบบ PACS SYSTEM ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Images) และยังสามารถจัดการรับส่งข้อมูล ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการส่งภาพข้อมูลตามมาตรฐาน DICOM สามารถนำภาพเอกซเรย์ต่างๆ ออกมาแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์แผนกต่างๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกสบายในการติดตามผลการตรวจของแพทย์ผู้รักษา ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาโรคดียิ่งขึ้น
 

เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยทางรังสี

เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) 

เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทั่วไประบบดิจิตอล สามารถแสดงและบันทึกภาพดิจิตอลด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยใช้เทคโนโลยีการแปลงสัญญาณภาพของ Flat Panel Detector ที่ให้รายละเอียดของภาพสูง ร่วมกับเครื่องเอกซเรย์ชนิดควบคุมปริมาณรังสีแบบอัตโนมัติ (Automatic exposure control; AEC) พร้อมบันทึกค่าปริมาณรังสีที่ผิวของผู้ป่วยพร้อมภาพ เข้าสู่ระบบจัดการภาพทางการแพทย์ (PACS) ได้อย่างสมบูรณ์

เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป (DIGITAL FLUOROSCOPY) 

เป็นเครื่องเอกซเรย์สำหรับการตรวจพิเศษทางรังสี เป็นการถ่ายภาพเอกเรย์ร่วมกับการใช้สารทึบรังสี โดยใช้ระบบควบคุมการทำงานจากระยะไกล (Remote control) โดยสามารถแสดงภาพได้แบบ real time และปรับปรุงภาพเป็นแบบระบบดิจิตอลให้มีความชัดเจน ง่ายต่อการวินิจฉัยโรคและมีความปลอดภัยสูง

เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (ULTRASOUND) 

เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการตรวจโดยอาศัยหลักการดูดซับ และสะท้อนของคลื่นเสียงที่แตกต่างกัน ระหว่างอวัยวะแต่ละชนิด และระหว่างเนื้อเยื่อปกติกับเนื้อเยื่อผิดปกติ ผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และสร้างภาพปรากฏบนจอ

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan Dual source) 

เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ล่าสุด ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีแหล่งกำเนิดเอกซเรย์เพื่อใช้ในการถ่ายภาพ คือ หลอดเอกซเรย์ 2 หลอด (Dual Source) และมีเครื่องรับสัญญาณเพื่อการสร้างภาพ (Detector) 2 ชุด โดยสามารถถ่ายภาพพร้อมกันหรือเลือกใช้เพียงหลอดเดียวได้ ทำให้ถ่ายภาพได้อย่างละเอียดและรวดเร็วมากขึ้น โดยจะลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับลงประมาณร้อยละ 50-70 นอกจากประสิทธิภาพการถ่ายภาพได้อย่างละเอียด ยังสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นสูงในการสร้างภาพสามมิติ และสร้างภาพเสมือนจริงในการตรวจอวัยวะภายในที่สำคัญ (Virtual Endoscopy) ทำให้เห็นภาพเหมือนกับการส่องกล้องเข้าไปในอวัยวะต่างๆ เช่น ลำไส้ หลอดลม ช่วยตรวจหาความผิดปกติภายในอวัยวะเหล่านั้น เช่น ก้อนมะเร็งขนาดเล็ก

เครื่องตรวจด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI 3 Tesla) 

เป็นเครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กพลังสูง (3 Tesla) ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน สำหรับใช้ตรวจอวัยวะและส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น สมอง กระดูกสันหลัง ทรวงอก ช่องท้อง หลอดเลือด นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจร่างกายได้ทั้งตัว (Whole–body) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจหาการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายในเวลาเดียวกัน

เครื่องตรวจเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล (BIPLANE DIGITAL SUBTRACTIONANGIOGRAPHY) 

เป็นเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด และฟลูโรสโคประบบดิจิตอล แบบ FPD (Flat Panel Detector) สองระนาบ ใช้สำหรับการตรวจทางรังสีวิทยา ระบบหลอดเลือด หัตถการรังสีร่วมรักษา และการศึกษาวิจัยโรค ซึ่งสามารถแสดง วิเคราะห์ และบันทึกภาพรังสีคุณภาพสูง เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนการวิจัยระดับก้าวหน้า

เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (DIGITAL MAMMOGRAPHY) 

เครื่องเอกซเรย์เฉพาะสำหรับถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล พร้อมชุดอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม ชุดสำหรับช่วยเจาะชิ้นเนื้อเต้านม ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับรายงานผลและเก็บข้อมูล สำหรับตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมชนิดเริ่มแรกและแพร่กระจาย

Fibro Scan

 

Contact

Phone:

02-576-6000 ต่อ 6298-9

Fax:

 

E-mail:

 

Service Hours

วันจันทร์-วันศุกร์:

08.00 - 20.00 น.

 

Location

งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา

ชั้น 4  ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210