ศูนย์การแพทย์ ศูนย์การแพทย์

งานรังสีมะเร็งวิทยา Radiation Oncology Department

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เริ่มนำการฉายรังสี 4 มิติ ซึ่งเป็นการรักษาด้านการฉายรังสีที่ทันสมัยที่สุด โดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพในการฉายรังสีให้ตรงตำแหน่งเป้าหมายอย่างแม่นยำ สามารถเพิ่มปริมาณรังสีให้สูงเพื่อการควบคุมโรคที่ดีขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือเพิ่มโอกาสการหายให้สูงขึ้น รวมทั้งยังลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉายรังสีได้ รังสีมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีที่ครบครันและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
 

บริการการรักษาที่ครบวงจร

  • รับปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องมารับการรักษาโดยการฉายรังสี
  • ตรวจดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาโดยการฉายรังสี
  • บริการฉายรังสีทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
  • บริการการฉายรังสีระยะใกล้ เช่น การใส่แร่ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น
  • บริการให้ความรู้และคำแนะนำ รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ ในการดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษา โดยการฉายรังสี ทั้ง ก่อน ระหว่าง และหลังการฉายรังสี โดยดูแลทั้งด้านร่างกายจิตใจ และอารมณ์

การรักษาด้วยรังสี แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. รังสีรักษาระยะไกล (external beam radiation therapy) หรือที่เรียกว่าการฉายรังสีจากภายนอก โดยลำรังสีพลังงานสูงจากเครื่องเร่งอนุภาคมุ่งเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งภายในร่างกาย โดยมุ่งให้ปริมาณรังสีสูงสุดที่เซลล์มะเร็ง และเนื้อเยื่อปกติได้รับรังสีน้อยที่สุด

2. รังสีระยะใกล้ (brachytherapy) หรือที่เรียกว่าการใส่แร่ คือ การนำเม็ดแร่รังสีเข้าไปภายในร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งต้นกำเนิดรังสีจะอยู่ใกล้กับบริเวณที่จะทำการรักษาโดยตรง เช่น มะเร็งปากมดลูก เมื่อได้ปริมาณรังสีตามแผนการรักษา  จะนำเม็ดแร่และเครื่องมือออก  เม็ดแร่ที่ใช้ในปัจจุบันคือ แร่อิริเดียม - 192 การรักษาโดยเทคนิคนี้  ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก  ไม่ต้องพักค้างในโรงพยาบาล 

 

เครื่องมือทางรังสีของแผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นั้น ประกอบไปด้วย

1. เครื่องจำลองการฉายรังสี มี 2 แบบ
   1.1 เครื่องจำลองการฉายรังสี (conventional simulation)
   1.2 เครื่องจำลองการฉายรังสีโดยคอมพิวเตอร์ (computed tomography simulation)
2. เครื่องฉายรังสี หรือเครื่องเร่งอนุภาค 2เครื่อง 
   2.1 Trilogy
   2.2 TrueBeam
3. เครื่องใส่แร่

Contact

Phone:

02-576-6000 ต่อ 6021-3

Fax:

 

E-mail:

 

Service Hours

วันจันทร์-วันศุกร์:

กรณีพบแพทย์ 08.00 - 16.00 น.

วันจันทร์-วันศุกร์:

กรณีฉายแสง 08.00 - 20.00 น.

วันเสาร์:

08.00 - 12.00 น.

Location

งานรังสีมะเร็งวิทยา

ชั้น B1  ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Contact

Service Hours

วันจันทร์-วันศุกร์:

08.00-20.00 น.

วันเสาร์:

08.00-19.00 น.

วันอาทิตย์:

08.00-20.00 น.

Location

ศูนย์สุขภาพสตรี

อาคารโรงพยาบาล..ชั้น 3 ด้านใต้ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวา เดินตรงไปคลินิกที่ 2 ด้านขวา

โรงพยาบาล... 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย