บริการทางการแพทย์ Medical Services

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงอสมา วาณิชตันติกุล แพทย์หญิงอสมา วาณิชตันติกุล

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

 • แพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

 • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • วันพุธ นอกเวลา 16.00 - 20.00 น.
 • นอกเวลา วันเสาร์ เสาร์ที่ 2,4,5 ของเดือน

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

 • แพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

 • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • วันพุธ เวลา 16.00 - 20.00 น.
 • วันเสาร์ เสาร์ที่ 2,4,5 ของเดือน