บริการทางการแพทย์ Medical Services

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงพิมพกา ชวนะเวสน์ แพทย์หญิงพิมพกา ชวนะเวสน์

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • Diploma of Thai Board of Obstetric and Gynaecology โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี
 • Diploma of Thai Subbroad of Reproductive Medicine โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วุฒิบัตร

 • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • วันจันทร์ เวลา 09.00- 16.00 น.
 • วันจันทร์ นอกเวลา 16.00 - 20.00 น.
 • วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

 • สูติ-นรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

วุฒิบัตร

 • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • วันจันทร์ เวลา 09.00- 12.00 น.
 • วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • วันจันทร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.
 • วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.