บริการทางการแพทย์ Medical Services

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงฐานิตา เวชโช แพทย์หญิงฐานิตา เวชโช

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยานรีเวช
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบันฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง)
 • Diploma of Thai Board of Obstetric and Gynaecology ภาควิชาสูติศาตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Diploma of Thai Sub-board of Gynaecologic Oncology หน่วยมะเร็งวิทยานรีเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

 • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • วันจันทร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • วันจันทร์ นอกเวลา 16.00 - 20.00 น.
 • วันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • นอกเวลา วันเสาร์ เสาร์ที่ 1,3,5 ของเดือน

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

 • แพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

 • สาขาสูติศาสตร์และนารีวิทยา
 • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • วันจันทร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • วันจันทร์ นอกเวลา 16.00 - 20.00 น.
 • วันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • วันเสาร์ เสาร์ที่ 1,3,5 ของเดือน