บริการทางการแพทย์ Medical Services

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล draftผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

 • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

การศึกษา

 • M.D. Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2001
 • M.D. Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2001
 • M.D. Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2001
 • M.D. Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2001
 • M.D. Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2001

วุฒิบัตร

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 •  
 • เสาร์ 14.00-17.00 ศูนย์สุขภาพสตรี
 • เสาร์ 14.00-17.00 ศูนย์สุขภาพสตรี
 • เสาร์ 14.00-17.00 ศูนย์สุขภาพสตรี

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

 • แพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรสาขาผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • เสาร์ 14.00-17.00 ศูนย์สุขภาพสตรี
 • เสาร์ 14.00-17.00 ศูนย์สุขภาพสตรี
 • เสาร์ 14.00-17.00 ศูนย์สุขภาพสตรี
 • เสาร์ 14.00-17.00 ศูนย์สุขภาพสตรี