โครงการ Project

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test โดยจองสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. และเข้ารับบริการตรวจ ณ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฟรี ได้แล้ววันนี้ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test โดยจองสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. และเข้ารับบริการตรวจ ณ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฟรี ได้แล้ววันนี้

 
ขั้นตอนการจองสิทธิเข้ารับบริการตรวจมะเร็งปากลูก HPV DNA TEST
 
1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สปสช. : http://onelink.to/esbp8a
2) เลือกบริการตรวจสอบสิทธิตนเอง กรอกข้อมูลส่วนตัว
3) เลือกไอคอนสร้างสุข
4) เลือกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test และค้นหาหน่วยบริการเลือก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
5) เลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมายเข้ารับบริการ
 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
จองคิวนัดหมายการเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันและไม่เกิน 30 วัน
 
วันที่เข้ารับบริการ
ผู้จองสิทธิเข้ารับบริการตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ
ณ ชั้น 9 ศูนย์สุขภาพสตรี อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่)
 
รู้จัก รู้สิทธิ์ ตรวจเช็ก ป้องกัน
Thailand HPV Cervical Cancer Free #เอชพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 

 

 
ขั้นตอนการจองสิทธิเข้ารับบริการตรวจมะเร็งปากลูก HPV DNA TEST
 
1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สปสช. : http://onelink.to/esbp8a
2) เลือกบริการตรวจสอบสิทธิตนเอง กรอกข้อมูลส่วนตัว
3) เลือกไอคอนสร้างสุข
4) เลือกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test และค้นหาหน่วยบริการเลือก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
5) เลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมายเข้ารับบริการ
 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
จองคิวนัดหมายการเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันและไม่เกิน 30 วัน
 
วันที่เข้ารับบริการ
ผู้จองสิทธิเข้ารับบริการตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ
ณ ชั้น 9 ศูนย์สุขภาพสตรี อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่)
 
รู้จัก รู้สิทธิ์ ตรวจเช็ก ป้องกัน
Thailand HPV Cervical Cancer Free #เอชพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้ว