โครงการ Project

ครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดแคมเปญสุขภาพฉลองครบรอบ 10 ปี สานพระปณิธานสู่การยกระดับการรักษา กับ 10 เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นเลิศจาก 10 ศูนย์การรักษาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี ภายใต้แนวคิด “จากพระปณิธาน สู่ ๑ ทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ยกระดับการรักษา+พัฒนาต่อยอด=พร้อมเป็นที่พึ่งพิง สานพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผู้ก่อตั้ง “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” สู่การยกระดับการรักษากับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ ผสานความเชี่ยวชาญส่งมอบบริการทางการแพทย์ โครงการสุขภาพด้านต่างๆสู่สังคม พร้อมเปิดแคมเปญสุขภาพมอบส่วนลดทางการรักษา 10% ทุกศูนย์การรักษาให้กับผู้รับบริการตลอดปี

 

Download - Press Release ยกระดับการรักษากับ 10 เทคโนโลยีทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Download - Press Release แถลงข่าวกิจกรรมครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 9 กรกฎาคม 2562

Download - แผ่นพับทั้งหมด

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดแคมเปญสุขภาพฉลองครบรอบ 10 ปี สานพระปณิธานสู่การยกระดับการรักษา กับ 10 เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นเลิศจาก 10 ศูนย์การรักษาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี ภายใต้แนวคิด “จากพระปณิธาน สู่ ๑ ทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ยกระดับการรักษา+พัฒนาต่อยอด=พร้อมเป็นที่พึ่งพิง สานพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผู้ก่อตั้ง “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” สู่การยกระดับการรักษากับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ ผสานความเชี่ยวชาญส่งมอบบริการทางการแพทย์ โครงการสุขภาพด้านต่างๆสู่สังคม พร้อมเปิดแคมเปญสุขภาพมอบส่วนลดทางการรักษา 10% ทุกศูนย์การรักษาให้กับผู้รับบริการตลอดปี

 

Download - Press Release ยกระดับการรักษากับ 10 เทคโนโลยีทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Download - Press Release แถลงข่าวกิจกรรมครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 9 กรกฎาคม 2562

Download - แผ่นพับทั้งหมด