รพ.จุฬาภรณ์ในสื่อต่างๆ รพ.จุฬาภรณ์ในสื่อต่างๆ

4-6 มิถุนายน 2562 : รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร นักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและจิตวิทยาการกีฬา จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 4-6 มิถุนายน 2562 : รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร นักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและจิตวิทยาการกีฬา จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร นักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและจิตวิทยาการกีฬา จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติการและเก็บข้อมูลทางชีวกลศาสตร์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทย Volleyball National League เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนและพัฒนาต่อยอดสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยต่อไป ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร นักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและจิตวิทยาการกีฬา จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติการและเก็บข้อมูลทางชีวกลศาสตร์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทย Volleyball National League เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนและพัฒนาต่อยอดสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยต่อไป ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน ที่ผ่านมา