รพ.จุฬาภรณ์ในสื่อต่างๆ รพ.จุฬาภรณ์ในสื่อต่างๆ

7 มิถุนายน 2562 : คณะกรรมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม 7 มิถุนายน 2562 : คณะกรรมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม

7 มิถุนายน 2562 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี:
รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ว่าฯและคณะทำงานจังหวัดเป็นอย่างดี

7 มิถุนายน 2562 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี:
รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ว่าฯและคณะทำงานจังหวัดเป็นอย่างดี