รพ.จุฬาภรณ์ในสื่อต่างๆ รพ.จุฬาภรณ์ในสื่อต่างๆ

60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ตามรอยคำสอนพระราชบิดา ตอนที่1 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ตามรอยคำสอนพระราชบิดา ตอนที่1