รพ.จุฬาภรณ์ในสื่อต่างๆ รพ.จุฬาภรณ์ในสื่อต่างๆ

27 สิงหาคม 2562 : นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้การต้อนรับและรับมอบผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัยนวัตกรรม ตามพระราชดำริด้านทันตกรรมสู่ประชาชน 27 สิงหาคม 2562 : นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้การต้อนรับและรับมอบผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัยนวัตกรรม ตามพระราชดำริด้านทันตกรรมสู่ประชาชน

27 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้การต้อนรับและรับมอบผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัยนวัตกรรม ตามพระราชดำริด้านทันตกรรมสู่ประชาชน จากคุณทิพรัตน์ แถวประภัย ผู้แทนจากมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ทันตแพทย์จักรพันธุ์ สามไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และหัวหน้าคลินิกงานทัตนกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิกาญจน์ จำจด หัวหน้างานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แพทย์หญิงธชาพิมพ์ สุขุมวาท หัวหน้างานเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬาและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทันตแพทย์หญิงขวัญจิต บุญประเสริฐ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ฯ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สำหรับผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยนวัตกรรม ตามพระราชดำริฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนได้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (เจลลี่โภชนา) เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ศีรษะและลำคอ รวมถึงผู้ประสบปัญหาการบดเคี้ยว การกลืน หรือโภชนาการบกพร่องและผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก) เพื่อแก้ปัญหาภาวะปากแห้งและน้ำลายน้อย รวมทั้งลดการเกิดแผลในช่องปาก ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับผลิตภัณฑ์ได้ที่ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

27 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้การต้อนรับและรับมอบผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัยนวัตกรรม ตามพระราชดำริด้านทันตกรรมสู่ประชาชน จากคุณทิพรัตน์ แถวประภัย ผู้แทนจากมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ทันตแพทย์จักรพันธุ์ สามไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และหัวหน้าคลินิกงานทัตนกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิกาญจน์ จำจด หัวหน้างานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แพทย์หญิงธชาพิมพ์ สุขุมวาท หัวหน้างานเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬาและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทันตแพทย์หญิงขวัญจิต บุญประเสริฐ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ฯ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

สำหรับผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยนวัตกรรม ตามพระราชดำริฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนได้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (เจลลี่โภชนา) เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ศีรษะและลำคอ รวมถึงผู้ประสบปัญหาการบดเคี้ยว การกลืน หรือโภชนาการบกพร่องและผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก) เพื่อแก้ปัญหาภาวะปากแห้งและน้ำลายน้อย รวมทั้งลดการเกิดแผลในช่องปาก ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับผลิตภัณฑ์ได้ที่ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์